Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/402

Denne siden er ikke korrekturlest


NESNE HERRED. 389 Øer. Til Nesne herred hører Handnesø, Hugla, en del af Tomma, en del af Løkta, samt nogle mindre øer: Bardalsø, Feøen, Finko‘1ma, Vikholmen, Sauraholmen med flere. I-[andnesøen er en langstrakt, høi ø; langs Sjona gaar fjel- det vest for Juviken steilt ned til havet, ellers er der langs kysten noksaa tæt bebygning med nogle og treti brugsnummere og flere pladse. Fra Juviken paa Handnesøen gaar to trange gje1, skilt fra hinanden ved en lang, smal og steil fjeldryg Dalsiderne, især de søndre, er steile og næsten ubestigelige, med ur langs foden af fjeldet. i Der er en forsænkning omtrent paa den midtre del af øen, med retning fra sydvest til nordøst, og her er nogle mindre tjern og et større vand, Stokkavatn, 313 m. o. h., hvis største længde er l.1 km., bredden O.6 km. Fjeldskraaningerne har lavt nede græs, løvskog og krat, og noksaa gode havnegange. Fra forsænkningen midt paa øen gaar fra det østre tjern en elv til Juviken gjennem et stei1t, for det meste utilgjængeligt gjel. Handste‘insjjeld, 425 m., har meget steil nordskraaning med gjel med steile vægge. Fra Handsfeinbugfen i nord paa Handnesøen gaar langs elven en trang, brat dal med steile sider op til tjernet midt paa øen. I dalbunden er der græs. Paa Handnesø naar sydvestlig paa øen Handnesjjeld 493 m., midt paa øen ligger Stokkatind, 594 m., og længere mod nordøst Grønlitind. Hugla er ogsaa en høi klippeø, dog uden særlig fremtræ- dende toppe, men de bratte fjeldstyrtninger nordligst paa øen, mellem gaardene Enga og Svalenget, er eiendommelige som gigan- tiske fæstningsværker. Den høieste top er Huglen, 523 m. I de østre lier er der løvskog og krat, ellers græs og mos og noksaa gode havnegange. Øst for Huglen er et forland, som er temmelig tæt bebygget. Syd for Nordsjøbugten og vest for Huglen er ogsaa et større, delvis myrlændt forland med nogle gaarde. Paa nordsiden lig- ger ogsaa et par gaarde, men paa øens sydside er fjeldet brat. Tomma er 48.36 km.2 stor, hvoraf den østre del, 26.94 km.9, ligger i Nesne herred. Finvikdalen gaar paa vestsiden af Tomma mod øst, endende i en botn. Dalbunden paa søndre side af elven ligger i Dønnes herred. Elven ligger dybt i den løse jordbund, og der er ur og fjeldstykker langs foden af fjeldet. I dalbunden er noget løv- skog og krat. - Forslandsdalen gaar fra østsiden af Tomma vestlig op mellem