Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/404

Denne siden er ikke korrekturlest


1v1::sNE HEnREn. ‘ 391 Den sydvestligste del af Nesneha1vøen mellem Ranenfjord og Sjona er et skiferland, men længer mod nordøst langs Ranen- fjord er der granit, og det høie land paa nordsiden af Sjona er ogsaa granit. I Nordjjeldet og omkring I-Iøgtuva er der gi-anit; paa nord- siden af Østerdalen har den en vakker, lysegraa farve med hvid feldspat og.sort glimmer, og kvarts i store, rundagtige koru. Strandlinjer er der flere steder i Nesne. Fra Angersnes i Stamnes til Fagerviken i Nesne, langs syd- siden af Ranenfjorden, er der saaledes en strandlinje i krystal- linske skifere og i granit, 10 km. lang og 10l m. o. h. Nord for Fagerviken ved Bruneset er der en bred, skraa- nende strandflade, som naar op til en mægtig vold af store rul- lede stene, 99 m. o. h. Ved Angersnes ligger nogle huler i niveau med strandlinjen. Mellem gaardene Handnes og Dilleren paa Handnesøen er en strandlinje, 94 m. o. h. Paa østsiden af Tomma er en strand- linje paa henimod en kvartmils længde, 95 m. o. h. Terrasser er der ogsaa flere steder. lnderst i Sjona ved gaarden Sjonbotn er terrasser; øverst en lang og bred flade, ll8 m. o. h., to lavere terrasser ligger 81 og 47 m. o. h. Ved gaarden Helgaavatn ved Nedre Helgaavatn i Nesne er en fremtrædende terrasse, lO8 m. o. h. ‘ Mellem Silavaagen og Silavatn paa nordsiden af Sjona ligger der en morænebanke, og høiere op mod fjeldsiden paa begge sider af indsænkningen er der terrasser. Paa østsiden ved foden af Buli- j’jeldet ligger øverste terrassekant -9l m. o. h., og paa vestsiden af Bogaj’jeld 1OO m. o. h. “ “ Ved gaarden Langstrand i Sjona er to terrasser, 72 m. og 52 m. o. h., og O.5 km. vest for Flostrand er en vold af rullet strandgrus, 59 m. o. h. Paa nordsiden af Ranenfjorden mellem Sandnes og Stran(l i Nesne er der en terrasse, 32 m. o. h. Ved gaarden Sandnes i Nesne er en terrasse, 75 m. o. h. Op for For-sl(md paa Tomma er der en bred terrasseflade, 61 m. o. h. Ved Svalenget paa nordenden af Hugla ligger der en strand- banke, som bestaar af fjæresand med sjøskjæl, 20 m. o. h. Paa nordsiden af Alsøvaagen paa Tomma er der en omtrent 2 km. lang terrasse, 25 m. o. h. Sjøskjæl er fundet ved Fagerviken i en terrasse, 82 m.o.h. eller 19 m. under strandlinjen. Øverst er fjæregrus med enkelte større stene; derunder kommer lerlag med sjøskjæl, op til 8 m. mægtige. Dette ler hviler dels paa moræne, dels paa det glatskurede berg. I det underste parti af leret fandtes her C