Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/405

Denne siden er ikke korrekturlest


392 n Nonm.Am)s Au-r. brudstykker af forskjellige skjæl. Ishavsskjællet yoldia arCtica optræder i mængde. Øverst i leret er skaller af boremuslinger. Ishavsmus1ingen lever paa nogenlunde grundt vand, “og ingen kjendt musling kræver en lavere temperatur end denne. Den holder til, hvor Vandets temperatur ved bunden veksler mellem O0 og + 2Ó, medens den er sjelden, hvor bundtemperaturen er + 1Ó. Ved Fagerviken findes den omkring 75 m. o. h. og maa have levet her, da havet stod 10O a 105 m. høiere. Mindre fjeldskred forekommer ikke sjelden. Et større skred gik for en del aar siden ud i Velsvaagen. . En hule er tidligere omtalt (bind I, pag. 207). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 400, 415 og 457). Elve, hvis nedsla-gsdistrikt ligger i Nesne herred og ud munder i Ranenfjorden, er Lierelven, Vikaelven, Kvanbakelven, videre VeLs“vaagelven, der kommer fra Mangvøtn, 439 m. o. h., gaar i nordøstlig retning og efter at have modtaget et par tilløb, af hvilket det ene fra vest fra Svartvatn, gjennemstrømmer den det lille, men fiskerige Velsvaagvatn, gaar gjennem den vakre Fors- dal og danner, før den naar lavlandet, med et par hundrede meters afstand, 2 bratte fosser, af hvilke den nederste er omkring 3O m. høi, hvorefter den bøier mod vest og efter et forholdsvis roligt løb paa 1 km. falder ud i Velsvaagbugten. Fosserne er i flomtiden noksaa mægtige. Til den nedre fos gaar baade ørret og laks op. Længde ca. 4.5 km. Velsvaagvatn kaldes ogsaa Forsdalsvatn. - Videre udmunder paa sydsiden af Ranenfjord: I1aavongselven, Neppelbergelven, Vasdalselven, Bardalselven og Nonsvaselven. N eppel- bergelven kommer fra Storvatn, 226 m. o. h., gaar i nordøstlig retning gjennem Randalsskaret og falder ved gaarden Neppelberg ud i Ranenfjord. Længden er ca. 3 km. Paa nordsiden af Ranenfjorden udmunder Sagelven, Farmands- aaga, Fuglstadelven, Helgaavasdraget, Strandvatns a-fløb og Spirbækken. Paa Tomma er Finvikelven, Forslan(lselven, og paa Handnes- een Stokkavatns afløb. Andre elve, hvis nedslagsdistrikter delvis ligger i Nesne herred, er Storelven, Ranaelven, Bardalselven, Vasdalsvatns a-fløb, Vasendelven, Næverelven, Holmenelven, Strandvatns a“fleb, ]-[elgaa og Graavatns ajløb. Der er 372 indsjøer i Nesne heri-ed: Hoide o. h. Km.9 i m. Stokkavatn . . O.4 313 Hansfinvatn . . 0.3 54l