Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/406

Denne siden er ikke korrekturlest


NESNE I-IERRED. 393 Høide o. h. Km.9 1 m. Nonsvatn . . O.4 33O Strandvatn . . . 2.1 9 Graavatn .... . 3‘.2 95 Helgaavatn, store . . 3.4 87 HeIgaavatn, øvre . . 1.0 l18 Stor-tjern .... . O.3 307 Kvittingtjernene . . O.2 362 smaavande .... 4.3 Tilsammen 15.6 Længde. Bredde. Nubbvatn ...... O.4 O.2 Kvanbakvatn, østre . . . O.4 O.15 Storvatn, øst for Durmaalstind 0.6 O.15 Vasdalsvatn ..... O.4 0.25 Nonsvatn ...... 2.2 0.25 Hansfinvatn . . . l.6 O.3 Store Tenvatn ..... O.5 O.4 Midtre Kvittjern .... 0.9 0.45 Østre Svar-ttjern, vest for Megjerdet ..... O.8 O.4 Øvre Helgaavatn .... 2.0 1.0 Store Helgaavatn . . 5.0 1.0 Graavatn ...... 5.0 O.8 Strandvatn ...... 5.0 O.7 Stokkavatn paa Handnesø . 1.1 O.6 Forslandsvatn paa Tomma . O.4 0.25 I vandene og de større vasdrag er som regel meget og god ørret, i bækkene smaaørret. I enkelte af de større elve gaar laksen op, indtil den standses af fossefald. Ferskvandsfisket er dog af ringe betydning. Herredets fjorde er tidligere omtalt (bind I, pag. 329). Nesne herreds fastland har paa grund af fjordene og deres forgreninger en lang kystlinje. Kystlinjen syd for Ranenjjord er ca. ..... 55 km. Mellem Ranen og 1Sjona ....... Nord for Sjona . . . . . . .68» ....27» - Tilsammen ca. 150 km. Paa de større øer er kystlinjen: paa Handnesøen ca. 31 km. ) paa Hugla ca. 2O km., paa den i Nesne faldende del af Tomma ca. 5O km. og paa den i Nesne faldende del af Løkta 1O km. lang.