Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/407

Denne siden er ikke korrekturlest


394 NoRI)1.AN1)S AMT. Havne i Nesne er: Alsøvaagen er en meget god -og rummelig havn. Ind- løbet er 15O m. bredt mellem slaggrundene. Vaagen har god ho1debund. Dybden er ikke over 35 m. Mindre fartøier kan gaa helt ind til bunden af vaagen. Mellem Tomma og Sh;jeivstadøen i Skjeivstadbotn er dybden 15-16 m. med sandbund. P I a 2 kabellængder ret nord for Handnesholmen kan ankres paa sandbund paa 14-17 m.s dybde. Ret ud og lidt syd for bryggerne ved Nesne I a 2 kabe1- længder fra land, er ankerplads paa en dybde af 20-25 m. med sandbund og lerbund. Mellem Hugla og Vikholmen er en trang, men ganske god ankerplads, dybden er 2O à 3O m. med ler- og sandbund. 5 a 6 større skibe kan ligge paa svai. Laavongsvaagen er en god og rummelig havn; dybden er 2O-40 m. med lerbund overalt. Østvika og LangnesWvaagen benyttes som tilflugtssted af smaa- fartøier, naar de underveis ind fjorden bliver mødt af den stærke udgaaende strøm, som til sine tider gaar he1-.- Alle de nævnte havne og ankerpladse er isfri. C Jordsmonnet er sand, skjælsand og tildels myr. Det er fortrinsvis eller saagodtsom udelukkende skiferlandet, som er dyrket, og særlig den del af samme, som ligger lavere end de gamle strandlinjer. Area1et er saaledes udnyttet: Ager . .... 3.1 km.2 E11g . . . . 13.0 » Ager og eng ........ .... 1 6.1 km.2 Skog ........... . 50.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, o.s. v. . .... 514.8 » Tilsammen 58O.9 km.2 Udsæd og av1 pr. maal samt foldighed: Udsæd. Avl. Foldighed. Byg .... 40 l. 1.9 bl. 4.7 Blandkorn . 4O » 1.9 » 4.7 Havre . . . 6O » 3.5 » 5.8 Poteter. . . 3 hl. 17 » 5.7 Hø . . 1oo 1(g.