Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/412

Denne siden er ikke korrekturlest


NESNE 1-1EHREn. 399 steder af et par hundrede meters mægtighed. Marmoren er grov- kornet, den lader sig sage og polere. Fiskeri er et vigtigt erhverv i Nesne. Det drives som hjemmefiske for det daglige behov, og saa drives Lofotfiske om vinteren. Hertil kommer si1defisket, der af og til kan slaa godt til. I Store Sjona gjorde et notlag fra Nesne den 15de september 1891 et sildestæng paa 3000O tønder. Steder, hvor stæng af sild oftere er foregaaet, er Vaagen paa Lommøen og strøget deromkring, samt i Store Sjona og Sørj)orden foruden flere andre steder. Til sildefisket saavelsom til Lofotfisket udrustes aarligaars ekspeditioner i Nesne herred. Der fiskes i herredet torsk, sei og uer, lange, brosme og noget kveite. . Under hjemmefisket fiskes foruden til dagligt forbrug ogsaa en del torsk, sei, lange og brosme, der tilvirkes som tørfisk. Uer saltes og sælges i Nesne eller i Hemnes og Mo herreder. Laks fiskes flere steder-, som langs Lilandet. I Laavongs- magten og Østviken fiskes meget laks med kilenot. Ligeledes fiskes laks langs ‘S’ørlandet i Ranenfjord, ved Bardalsøren o. s. v., iSjona og Nor-dsjona ved udløbet af Helgaavasdraget fra Lillevatn. Elven danner omtrent O.5 km. ovenfor Langstrand og desuden ved udløbet af Lillevatn fossefald, saa laksen vanskelig kan komme op. Udbyttet af fiskerierne er angivet sammen med Dennes herreds udbytte (bind III, pag. 376). Nogle med for fiskepladse er opgivet: Sesselgrunden, omtrent midt paa Storsjona mellem gaardene Selnes i Lurø og Sellaat i Nesne, lidt nærmere den første gaard. Med: a) Kleivholmen midt i husene paa gaarden Hjart i Lurø, b) Kjærringskjæret i søndre kant (rør) af Lovundtinden. Dybde 7O favne. Med for storsei og uer om sommeren og høsten. Med.[7’ordgr11nden, paa Storsjona omtrent midt mellem gaarden Handstein paa Handnesøen og gaarden Sellaat paa Tomma. Med: a) høieste Hornstinden i et hak i Skjeivstadneset, hvor der staar et træ, b) nordre Odde af Lommøen (eller et skjær ved odden) synlig nordom Sellaatodden. Dybde -60-80 favne. Med for storsei og uer om sommeren og høsten. “ “ Steigarn, 3.5 km. nordnordøst fra Handnesholmen, vel 1.km. i nordvest fra gaarden Valla paa Handnesøen. Med: a) 2 smaa bække paa gaarden Valla (Smaabækkene) midt over den søndre af Vallaholmerne, b) 2 smaa tuer østenfor klubben paa Handnes- holmens vestre ende i kanten (vestre rør) af Sjogna (tinden). Dybde 50 favne. Med for storsei om sommeren og høsten