Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/415

Denne siden er ikke korrekturlest


402 NORDLANDS Au-r. poteter, 6 kg. græsfrø. 4 ar brugt til gulerødder og 4 ar til kaalrabi. 17 ar have, deraf 7 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: I best, 26 storfæ, 2O faar, l gjet, 3 svin og 15 bøns. Der var 5 arbeidskjærrer. Saura er embedsgaard for sorenskriveren i Nordre Helge- land. Gammelt navn er Saurar, flertal af saurr, søle, der -bruges om myrer, dyndet grund. Gaards-nr. 18, brugs-nr. 1, af skyld 1O.78 mark, bar 5 husmandspladse. Udsæd tilsammen i 1900: 6 bl. byg, 10.25 bl. bavre, 5.25 bl. havre til grønfoder, 37 bl. poteter og 2 kg. græsfrø. 1.20 ar brugt til kaalrabi og 22.5 ar have, deraf 5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrholdet paa hovedbruget var ved tællingstiden: l hest og 19 høns, ingen kreaturer. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Feøen kommer af gammelt navn Féoy, af j“é, fæ, kvæg. Navnet betegner ligesom Nautøen og lignende en ø, som har været brugt til bavnegang. Den ligger udenfor mundingen af Ranenfjorden. Gaards-nr. 24, brugs-nr. 1, af skyld 5.73 mark. Udsæd i 1900: 1 bl. byg, O.5O bl. havre og 7 bl. poteter. O.25 ar brugt til gulerødder, 0.25 ar til kaalrabi, O.50 ar bave, deraf O.25 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: l hest, 6 kjør, 1kalv, 5 faar, 1 svin og 2 bøns. Der var l arbeidskjærre. Vik, gaards-nr. 26, brugs-nr. 1, af skyld -5.08 mark, har 3 busmandspladse. Udsæd tilsammen i 1900: l bl. byg, 1 bl. havre og 15 bl. poteter. 1.75 ar brugt til kaalrabi og O.50 ar bave. Hus- dyrhold: l best, 14 storfæ, 8 faar og 11 l1øns. Der var 3 arbeids- kjærrer. Louys-el. Efter de fleste skriftformer skulde navnet antages at være det almindelige Langset, af langr og setr, bosted, opholde- sted, eller første led kan- være logn, stille, rolig, hvilket ord ogsaa findes brugt som elvenavn. Gaards-nr. 47, bruge-nr. 1, af skyld 6.81 mark, bar 3 husmandspladse. Udsæd tilsammen i l900: 4 bl. byg, 2 bl. bavre, 5.5 bl. bavre til grønfoder og l1.5 bl. poteter. Husdyrhold: 2 beste, 17 storfæ, 18 faar, 1 svin og l3 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Handaa, udtales Hanna, er oprindelig et elvenavn Hǫnd, tilhørende den bæk, som gaar forbi gaarden. Gaarden ligger ligeoverfor Handnesøen, ved sundet imellem Nesnelandet og denne. Det er ikke sjelden tilfælde, at de samme navne baade kan bruges som ønavne og som elvenavne. Gaards-nr. 55, bruge-nr. 3, af skyld 5.22 mark, bar 2 busmandspladse. Udsæd tilsammen i 1900: 1 bl. l1avre, l bl. bavre til grønfoder og 15.5 bl. poteter. 1 ar benyttet til kaalrabi og O.2O ar til bave. Husdyrhold: 2 heste, 22 storfæ, 6 faar og 10 bøns. Der var 4 a.rbeidsvogne og 1 slaa- og meiemaskine. Nesne, øvre (Nordvolden), gaards-nr. 58, bruge-nr. 1, af skyld