Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/416

Denne siden er ikke korrekturlest


.NESNE HERRED. 403 6.81 mark, bar 3 busmandspladse. Brugerens udsædi 19OO var: l bl. byg og 16 bl. poteter. O.50 ar brugt til guleredder og kaalrabi, 1O ar bave, deraf 5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyr- hold: 2 beste, 18 storfæ, 7 faar og 16 bens. Der var 3 arbeids- kjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Nes-ne, øvre (Sønstvolden), gaards-nr. 58, brugs-nr. 2, af skyld 6.76 mark, bar 1 busmandsplads. Udsæd tilsammen i 1900: l bl. byg og 17 bl. poteter. 0.2O ar brugt til kaalrabi. Husdyr- bold: 1 hest, 11 kjør, 1 ungfæ, 4 faar-, l svin og 14 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Nesne, øure, gaards-nr. 58, brugs-nr. 3, af skyld 6.64 mark, bar 2 busmandspladse. Udsæd tilsammen i 1900: 3 bl. byg, 4 bl. bavre, 19.5 bl. poteter og 4 kg. græsfrø. O.ÍO ar brugt til gulerødder, 5.1O ar turnips og O.2O ar til kaalrabi; 10 ar have, deraf 0.2O ar til kjøkkenbavevækster. l frugttræ: Husdyrbold: 3 beste, 18 storfæ, 16 faar, 2 svin og 25 høns.“ Der var 2 arbeidskjærrer, l slaa- og meiemaskine og 1 saamaskine. Sfrand, øvre, gammelt navn Strǫnd, strand, ligger paa den nordlige bred af Ranenfjorden. Gaards-nr. 61, brugs-nr. 1, af an- givet skyld 8.23 mark, bar 6 busmandspladse og 1 anden bus- mandsplads uden jord eller strandsidder. Hovedbrugets udsæd var i 1900: 1 bl. byg, 1 bl. havre og l0 bl. poteter. Husdyr- bold: I hest, 10 kjør, I okse, 2 kalve, l faar og I svin. Der var 2 arbeidskjærrer. Bardal, indre-, gammelt navn Berudalr, sammensat med elve- navnet Bera, som maa have tilhørt den større aa, som falder ud ber. Det er samme ord som bera, en hunbjørn. Gaards-nr. 69, brugs-nr. 2, af skyld 6 mark, har 3 busmandspladse. Udsæd tilsammen i 1900: 2.25 bl. byg og 14 bl. poteter. O.5 ar brugt til kaalrabi; 3 ar bave, deraf l ar til kjøkkenbavevækster. Husdyr- hold: 1 hest, 18 storfæ, 13 faar, 1 svin og 1l høns. Der var 4 arbeidskjærrer. . ])ien, gaardnavnet er Lagli, maaske af mandsnavnet Lage. Gaards-nr. 74, brugs-nr. l, af skyld 5.24 mark, bar 1 busmands- plads. Hovedbrugets udsæd var i 1900: 1.5 bl. byg, l bl. bavre og 7 bl. poteter. Husdyrbold: l hest, 8 kjør, 1 kalv, 7 faar og 6 hens. Der var 2 arbeidskjærrer. Neppelberg ligger under det bøie, bratte fjeld Neppelberg, som ved et lavt dalføre er adskilt fra fjeldet Neppelen (se pag. 408). Gaards-nr. 83, brugs-nr. 1, af skyld 9.54 mark, har 5 busmands- pladSe med jord. Hovedbrugets udsæd var i 1900: 3 bl. byg, I bl. bavre til grønfoder og 1O bl. poteter. 0.5 ar brugt til kjøkkenhavevækster. Husdyrbold: 2 heste, 14 storfæ, 7 faar, 1 svin og 6 bøns. Der var 4 arbeidskjærrer. 2VeppelbeVrg, gaards-nr. 83, brugs-nr. 2, af skyld 5.03 mark,