Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/417

Denne siden er ikke korrekturlest


404 NORDLANDS Amt har 2 husmandspladse. Hov-edbrugets udsæd var i 1900: 1.5 hl. byg, 1 hl. havre til grønfoder og 8 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 8 kjør, 1 ungfæ, 1 kalv, 5 faar, 1 svin og 3 høus. Der var 2 arbeidskjærrer. Mellem 3 og 5 skyldmark har: Gaards-nr. 2, brugs-nr. 1, Sellaat, af skyld 3.44 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 1, Forsland, af skyld 3.84 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 5, brugs-nr. -1, Alsoen, af skyld 4.86 mark, med 5 husmandspladse. Gaards-nr. 5, brugs-nr. 3, Al-soen, af skyld 3.71 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 7, brugs-nr. 1, Valla, af skyld 3.14 mark. Gaards-nr. 8, brugs-nr. 3, Handstein, af skyld 3.65 mark. Gaards-nr. 8, brugs- nr. 2, Handstein, af skyld 2.03 mark, og gaards-m-. 9, brugs-nr. 1, Hag(m, af skyld 1.95 mark, tilsammen af skyld 3.98 mark. Gaards-nr. 11, Skaga, af skyld 3.3O mark, med 4 husmandspladse. Her laa ved tællingstiden i 1900 3 nomadiserende fi1mer med 30O ren. Gaards-nr. 13, Steiro, lille, af skyld 3.08 mark, med 1 husmandsplads. Gaards.nr. l5, Stokka, af skyld 4.81 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 19, Dilleren, af skyld 4.00 mark. Gaards-nr. 21, brugs-nr. l, Huglen, af skyld 3.41 mark. Gaards- nr. 21, brugs-nr. 3, Huglen, af skyld 3.41 mark. Gaards-nr. 21, brugs-nr. 4, Huglen, af skyld 3.54 mark. Gaards-nr. 22, brugs-nr. 1, Horn, af skyld 3.35 mark. Gaards-nr. 22, brugs-nr. 4, I-Iorn, af skyld 3.68 mark. Gaards-nr. 23, brugs-nr. 1, Halland, af skyld 3.57 mark. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 1, Nordbostad, af skyld 3.73 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 2, Nord- bostad, af skyld 4.29 mark. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 3, Nordbo- stad, af skyld 4.54 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 4, Nor-dbosffad, af skyld 3.65 mark, med 2 husmands- pladse. Gaards-nr. 34, brugs-nr. 1, Hauknes, af skyld 4.59 mark, med 2 hele og 2 halve husmandspladse. Gaards-nr. 34, brugs- nr. 2, Hauknes, af skyld 4.32 mark, med 5 hele og 2 halve hus- mandspladse. Gaards-nr. 35, FugL9tad, ytre, af skyld 4.97 mark med ] husmandsplads. Gaards-nr. 36, brugs-nr. 1, Fuglstad, indre af skyld 4.97 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 38 Kvalnes, af skyld 3.43 mark, med 2 husmandspladse Gaards-nr. 39, Botnet, brugs-nr. 1, Sjonbotnet, af skyld 3.65 mark. Gaards- nr. 39, brugs-nr. 2, 1Sjonbotne(, af skyld 3.78 mark. Gaards-nr. 39, brugs-nr. 3, Sjonbotnet, af skyld 3.27 mark. Gaards-nr. 40 S.joneide, af skyld 3.08 mark. Gaards-nr. 41, brugs-nr. 1, Myklebo- sfad, udtales Mokkelb1(sta, af skyld 4.11 mark. Gaards-nr. 41 brugs-nr. 2 og 6, 2lIyklebostad med Stokhaugen, af skyld 4.25 mark, med 6 husmandspladse. Gaards-nr. 41, brugs-nr. 3, Myklebostad, af skyld 4.38 mark. Gaards-nr. 4l, brugs-nr. 5, Myklebostad, af skyld 3.39 mark. Gaards-nr. 46, brugs-nr. 1, Einmoen, af skyld ) )