Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/422

Denne siden er ikke korrekturlest


NEsNE HEBBE1). 409 Akkamiken. 1ste led er akkar, bIæksprut. Fagerviken, store, gammelt navn Fagravik, den fagre vik. Remmen, af rimi, langstrakt forheining. Finkonna er en temmelig lav e udenfor mundingen af Ranen- fjorden. Sandsynlig sigter navnet til en liden fjeldknaus paa een. Old f u n d : Stenalder .... l Yngre jernalder . . 12 Sum 13 Fra stenalderen er i Nesne herred et fund af en stenkelle ved Indre Bardal. Fra yngre jernalder skal nævnes fund fra Alse. I en haug med gravkammer, hvis tag var nedstyrtet, laa ubrændte men- neskeben, et skelet af en hund og et større dyr (okse eller hest), et tveegget sværd nedlagt i skeden og et smukt selvindlagt spyd. Samme sted i haug af sand laa stykker af et enegget sværd ibalg, to spyd, en eks med levning af skaft, hammer, tang, jernstykker, en fil, vægtlod af jern mod bronceskaft og gjennem- boret bryne. Ved Handstein paa Handneseen er i en haug fundet en liden spydspids, et tveegget sværd i mange stykker, spor af damasce- ring, vævskeformet hjalt med riflet, forgyldt broncebelæg. I fu1-en paa overhjaltet er et perlet, forgyldt broneebaand. Nesne kirke er en korskirke af temmer, opført l880, med 1O0 siddepladse. Nesne kirke med gaardene omkring ligger paa et lavt forland (strandfladen). Nesna kyr]gja var kirkens gamle navn. Nesne kirke nævnes i reformatsen. Sognet var (med Dennes og Hemnes) residerende kapellani under Alstahaug, indtil det ad- skiltes derfra ved reskript af 80te marts 173l, hvorved Nesne med Dennes blev eget sognekald under navn af Nesne eller Ytre Ranen. Dette traadte dog først i kraft efter 1736 ved magister Anders Dass’s ded. I 1758 beretter biskop Nannestad om kirken: «Næsnes Kirke en Træ-†-bygning: Tjerebred, men meget forsemt: Tegl-Tag med Blaa Tagsteene, men fates her og der mange: Der har været SpitZ Taarn, men SpitZen er for 15. eller 16. aar siden antænt af Lynild og ved eens Dristighed, der vovede sig op og afhug Spiret, blev Kirken reddet, og det runde nederste af Taarnet staar endnu, men er ike med Tjerebredning eller An- strygnig forvaret: -- -- Altar-Tavle gamelt Arbejde: Midt paa under Træ-SpitZen staar en Pave i sin Dragt: paa den Hejre Side en Prælat med et gyldene MonstrantZ. Paa den Venstre S: