Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/424

Denne siden er ikke korrekturlestNESNE HERRED. 411 Fra Fran.s“oiken langs kysten om Nesne kirke og Sandnes til Hammer-øen er enkelte dele af rideveien oparbeidet til kjørbar vei, nemlig fra Longset til Oldersletten, fra Sletstrand til Refsnes og fra St)-and til Mehus. ’ Fra Bardal gaard er oparbeidet kjørevei til Bergs-uen og Nordre Blyset. Skogsleiren, som ligger tør ca. 3 km. under lavvand, benyttes som kjørevei, da bunden bestaar af fast, haard ler. Nesne herred var i 1902 delt i 1l skolekredse med 534 undervisningsberettigede børn, 6 lærere og 2 lærerinder. Ifølge skatte1igningen udgjorde den samlede antagne i n d- t æ gt for 1906 355 950 kr., form uen 742 450 kr. Samlet h e r- r e d s s k a t for l906 28 497 kr., fordelt paa 1 O3l skatydere. o Hemnes heri-ed. Hemnes herred (1692.5 km.’, i 189l 4675 indbyggere,i 190O 4743 indbyggere) udgjør Hemnes præstegjeld, der omfatter Hemnes sogn og Korgen sogn. Herredet udgjør Hemnes lensmandsdisfrikt og Hemnes thinglag. Herredets navn er oprindelig gaardnavnet Heimnes. Betyd- ningen synes at være: det nærmere nes, fra det steds standpunkt, hvorfra navnet er givet. Her maa det antages, at navnet har faaet sit navn som «det nærmere» fra hovedfjorden seet, altsaa i modsætning til de længere inde imod Sørfjorden liggende nes, Skarpneset og Høineset. “ Hemnes kirke ligger i Hemnes herreds vestre del ved Ranenfjorden 1mder nordlig bredde 66Ó l3‘ 32“ og under længde øst for Kristiania meridian 20 53‘ 42“. Herredets største længde fra nord til syd er ca. 64 km. og største bredde fra øst til vest er ca. 55 km. Hemnes herred omgives af Vej’sen, Stamnes, Nesne, Mo og HaWelddalen herreder. Det støder til Sverige mellem Mo og Hatfjelddalen herreder. Af herredets samlede areal, 1692.5 km.9, er fastland1692.4 km.2 Der er 19 smaaøer i havet paa tilsammen 0.1 km.