Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/431

Denne siden er ikke korrekturlest


418 NoR1)1.AN1)S ‘mT. Paa den strækning, der i syd begrændses af Bleikvatn og Bleikvaselvens da1 og i nord af LeirskardaIen og Leirskaret samt af Græsvatn, ligger 0kstindbræen og 0kstinderne; Denne mægtige ()kstin(Ibræ har fra øst til vest en længde af lå km. Tinderne, som stiger op fra bræen, naar op til 18O0 a l90O m.; den høieste top er 1907 m.; de er mere eller mindre vanskelige at bestige, undtagen det trigonometriske punkt Oks- fin(I, 1808 m. Toppene maa bestiges fra bræen, over hvilken vandringen er farlig, da den har dybe sprækker. Adkomsten til bræen er ogsaa besværlig, men sker sandsynligvis lettest gjennem Leirskaret og over Graafleld, 1 151 m. Det søndre og vestre afhe1d af bræen dannes af ()k.syjeldene, 1675 m., paa grændsen af Hatfjelddalen. Fjeldet er let at be- stige fra gaarden OksjÍjel(lelven ved Bleikvatn. Fra den 1510 m. høi top paa 0ksfjeldene er udmærket udsigt over størstedelen af Røssvatn og langt ind i Sverige. Langs den øverste del af fjeldet helt fra 1211 m.s høide paa bræen og til Jordaaens midtre tilløb ligger en omtrent 2 km. lang moræne. Ligesaa er straks syd for og vest for Mørkbæk- kens udspring to mindre moræner, og straks øst for samme bæks udspring en omtrent 1 km. lang moræne. “ Ligeledes er der i Okstindbræens nordøstligste del, syd for Græsvatn og Kjensvatn, ved 810 m.s høide, en omtrent 2 km. lang moræne, samt en omtrent 1.3 -km. lang moræne i brEeens østligste del ret vest for Spjel([jeldd(1le“ og Skullenfleld. 0kstinderne er vilde tinder med dybe bræfyldte hotner, ad- skilte af rygge eller kamme. Mod nordøst mod Græsvatn sæn- ker bræen sig fra en høide af ca. 170O m. til 818 m., eller den falder 9O0 m. paa en længde af 7000 m. Bræen synes at være i tilbagegang. Vest for Bleikvatn ligger Anders-Larsenj)eldet, 660 m.; det er mosgroet helt op undtagen øverst paa toppen; der er vakker udsigt over Røssaaens dalføre og over Bleikvatn. Grønjjeld, nord for Bleikvatn; 925 m., er jevnt mosgroet. Baade paa nordsiden og sy(lsiden gaar næsten hvert aar sneskred, som skader smaaskogen. Nordvest for Bleikvatn ligger Simqf)“eld, trigonometrisk punkt, 881 m. Fra Simafjeld, som let bestiges, er en vakker udsigt over Røssaadalen. Fjeldet bestiges lettest fra Smalscm(Imoen og om Slegda fra In(lerdalen gaard. Nord for Brygfjeldda-len ligger Brygjjeld, 985 m., og Klubben, trigonometrisk punkt, 947 m.; de er græsbevoksede og har af- rundede former. Klubben ligger paa en hvælvet ryg, skilt fra den øvrige del af fjeldet af samme navn ved et skar, gjennem hvilket fjeldet lettest bestiges fra gaarden Skresletf(:n.