Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/434

Denne siden er ikke korrekturlest


I-IEMNES I-IERRED. I Hemnes er der 958 indsjøer, som helt eller delv1s t1l hører herredet. Areal af indsjøer: Længde. Km.9 Km. Del af 0ksfje1dvatn . . 0.5 C 1.8 Bleikvatn. . .... 11.7 8.5 Svartvatn . . . . 0.3 Lille Bleikvatn .... O.2 1.0 Del af Bleikvase1ven . . 0.3 “ Del af Røssaaen . . . 6 5 Møllevatn .... . 0.3 1.8 Grønvatn . . . . O.6 1.2 Skullenvatn ..... O. 7 1.8 Del af Græsvatn . . . l5.1 8.5 Kjensvatn ..... 5.0 5.0 Del af Strømdalselven . O.2 Del af Drevatn . . . 3.7 3.0 Svarttjern .... . O.2 Luktvatn . . . 3.7 3.7 Svartvatn . . . O.7 Lille Luktvatn . . O.4 Ternevatn . . . O.2 O.7 W Svalvatn . . . O.2 O.7 Svalvastjern . . O.2 0.5 Mølleva1rn . . . O.2 O.7 Kjerringdalselv . . . O.2 Elven fra Luktvatn . . O.2 Krokvatn .... . 1.6 2.2 Mørkvatn . . . O.3 O.7 Middagsvatn . . O.7 1.7 Durmaalsvatn . . O.6 1 .8 Reinvatn . . . O.2 1.4 l vand . . . . O.3 Bjuraaen .... . O.2 Store Maalvatn V . . 6.9 Nordre Bleikingen . . O.3 0.3 Søndre Beikingen . . O 2 Del af Leirskarelv . . O.7 Rødvasbæk . . . . O-2 Lille Maalvatn . . . O.3 1.0 Del af Bjerkaelven . . . O.5 Øvre Fagervoldvatn . . 0.8 1 vand øst for Øvre Fager- voldvatn ..... O.2 O.2 Bredde. Heide o h Km. i m. O.4 95O 1.7 402 329 O.4 38O O.5 389 O.6 528 1.0 953 3.6 585 2.0 52O 1.8 48 l.9 136 388 185 O.4 O.4 0.5 O.4 1.5 524 O.4 472 O.6 713 0.5 808 O.4 430 O.2 449 O.4 434 O.2