Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/435

Denne siden er ikke korrekturlest


422 NORDLANDS AMT. Km.Z Nedre Fagervoldvatn . . 1.4 Holmvatn ..... O.3 Isvatn ....... l .9 Vand nordvest for Isvatn 0.2 914 smaavande .... 11.3 Længde. Km. 2.0 l.4 2.5 Tilsammen 80.4 Bredde He1de o. h. Km. i m. 1.6 258 0.3 263 1.0 558 Herredets f jorde er tidligere omtalt (bind I. pag. 327 f). Hemnes herred, som er delt ved Ranenjjord, har langs denne og dens sidefjorde en kystlinje paa 145 km. Jordsmonnet er i den dyrkede del af berredet mest lei- og sand, lerholdig aur og ofte dyb muldjord paa skifer. Der er et usædvanlig godt jordsmon. I Korgen Sogn er jordsmonnet af fortrinlig beskaffenhed og sognet har en lun beIiggenhed. Her saaes baade byg og havre, men mest byg. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 4.5 km.9 Eng . . l2.2 » Ager og eng ....... .... I 6.7 km.’ Skog .......... . . . 200.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o.s.v. .... l475.8 » Tilsammen l692.5 km.? Udsæd og av1 pr. maal samt foldighed: Uacxc(1. AV1. F01(11g111-o. Rug . . 25 1. 1.25 hl 5 Byg . . 35 » 2.8O » 8 Havre . . 40 » 4 » 1O Poteter . . 2 hl. 12 hl. 6 Græsfrø . . 3 kg. Hø .... 300 kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Ru g ....... Byg . . . Havre . . Blandkorn . . . 20 hl. 495 » 353 » 6 » 874 hl. . Ialt korn sæd