Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/437

Denne siden er ikke korrekturlest


424 NORDLANDS AMT. Hjemmehavnene er gode, tildels udmerke(le paa de fleste steder, især i Korgen er de fortrinlige. Fjeldbeiter og fjeld- slaatter og ogsaa vidtstrakte og tilstrækkelige. “ Kreaturho1d samt fjærkræ i Hemnes herred: l900. 189O. Heste . . 387 378 Storfæ . . . 2 738 3 062 Faar . . 20 72 4 216 Gjeter . . l33 196 Svin . . 143 47 Rensdyr . . . 626 I 125 Høns . . 2 478 1 938 Ænder ....... 5 -- Kvæget er stedegent, delvis blandet, men ikke meget. Hestene er nordlandske; en del er gudbrandsdalske heste; der er mange pene hopper. Stodhesten er fjordhest. Sauerne er blandet med cheviot; sauholdet er taget af. De hjemlige sauer foretrækkes. Gjeterne er faa. Svineavl er tiltaget og har gjort fremskridt i antal ogi kvalitet, idet der er kjøbt smaagriser af bedre race, især fra det trondhjemske. Griserne hos mange er yorkshirerace fra det trondhjemske. Rensdyr har tidligere været almindelig holdt af finner som bumænd. Nu holder finnerne til i Spjeltfjelddalen, Grøn- dalen og Tverfjeldet, Stolpefjeldet og Maaltinderne, samt omkring Bleikingerne, Kjensvatn og Græsvatn. Ligesaa er der finner i Svarthu1let paa østre skraaning af Tovenfjeld og enkelte andre steder i Hemnes herred. Bumændene i Hemnes herred har ikke længere ren, og der er nu færre ren end før. Mellem finnerne og bønderne foregaar endel tuskhandel. Der sælges kjød og flesk samt smør. Heste sælges og kjøbes. Hemnes havde i 1905 4 meierier, Korgen meieri fra 1898, Drevatn meieri fra 1901, Utskarpen meieri fra 1900, Hemnes meieri fra 1900, som alle eies af melke- leverandørerne. I 1905 indveiedes 87814O kg. melk, hvoraf til- virkedes 30964 kg. smør; der solgtes fløde fra de 3 meierier, fra Hemnes meieri solgtes alt indveiet som melk og fløde. Fra de 3 førstnævnte meierier leveredes den skummede melk tilbage. Meierierne sysselsætter 3 mænd og ti kvinder. Ved Korgen og Utskarpen drives maskinerne med damp, ved Drevatn og Hemnes med haan(lkraft.