Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/439

Denne siden er ikke korrekturlest


426 NORDLAND8 AMT. Der er megen myr og mange steder god myr, som kan af- grøftes og udtappes og blive godt england. A - Myrerne omkring Dreuatn er alle farbare. Myrstrækningerne i Kongs-dalen, om Bleikvaselven, Stormyr-en og flere steder er, naar de ikke er frosset til, vanskelige at fare over; i Kongsdalen er de kun farbare langs Moldaaen eller langs fjeldsiderne. Ved gaardene Lillemoen og Kongs-dal er opgrøftet endel myr. Kvanjolmyren er altid farbar. Den har været anvendt som renbeite. Stor-myren, langs vestsiden af -Røssaaen mellem gaardene Krokelvmoen og Storskogen, kan vanskelig udnyttes. De mindre myrstrækninger benyttes som slaatteland. Myrerne omkring Svarf(jernet og omkring gaarden Stormoen er enkelte steder saa bløde, at de ikke er farbare. Myren ved Svarttjernet kan udtappes. Myrerne paa Sjoneidet er bløde og vanskelig farbare. Noget er opdyrket. De anvendes nu til slaatteland; myrerne her afgiver brændtorv. Der er ogsaa multemyrer-. “ Myrerne i Kvandalen, om Strømdalselven og syd for I-[øineselven er alle farbare, omend temmelig bløde; de benyttes som slaatte- land, og høet sættes enten i stak eller indbringes i høskjaaer. Myrerne om Bjurbækken er alle farbare, om de end er temme- lig bløde. De benyttes som slaatteland. Torvmyrer er der paa eidet mod Sjona; her brændes torv til stadighed, ellers er der ved nok i herredet. Multemyrer er der flere steder; der sælges kun lidet mu1ter og udenfor herredet intet. J agt. Hemnes herred er et godt jagtfelt, men der drives ikke synderlig jagt Der fanges ræv og en og anden jerv, ikke faa oter og lidt smaakobbe. Elg er seet af og til, for nogle aar siden saaes paa en gang 9 stykker i Korgen. Ørn, spurvehøg og især hønsehøg forekommer; lom er der i mængde. Af madnyttigt vildt er der især ryper, aarfugl og tiur. Mere end 2000 ryper sælges aarlig i Hemnes. I Hemnes er der somme aa-r jerpe i mængde; de sælges for 20 øre stykket. Svalengets kobberforekomster i Finneidfjorden fører kobberkis med magnetkis og kvarts i kvarts- og glimmerholdig skifer, der falder svagt.- Malmen forekommer i tre para1lele leiesteder. Der er en malmsprængt Zone paa en længde af 162 m., førende dels kobberkis i sterkt kvartsholdige striber, dels kobberkis og magnet- kis i linser, ny1-er og mere uregelmæssige klumper. Nordøst for