Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/441

Denne siden er ikke korrekturlest


428 NOR1)1.AN1)s Aa1T. I Leirskaret er der god klæbersten, hvoraf tidligere huggedes to og tre etages ovne, der brugtes almindelig; den anvendtes ogsaa til kjedler, ligstene m. m. Fiskerier. I fjorden er der fisk til dagligt brug, især sei. De, som bor langs fjorden holder sig med fisk, men fisket i dette fjordherred er ikke betydeligt. Laks fanges i kilenøter. I fjordene i Hemnes herred er af og til fisket sild, især i Fim2eidfl()rden. Forøvrigt fiskes i Ranenj)“ord torsk, sei og uer. I Utskarpen fiskes hyse. Laks fiskes ogsaa i Leire-iken til langt ud paa sommeren. Hjemmefisket er af nogen betydning, men udbyttet kommer ikke ind i de statistiske opgaver. Folk reiser nu som regel ikke paa fiske til Lofoten; enkelte reiser med baade og trævarer. Kun 7 til 8 baade deltager. I fisket ved Røst har endel af befolkningen deltaget. Samlet udbytte af fiskerierne i Hemnes herred: 1902 1903 1904 l905 l906 Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Fedsildfiske . . . 2000 75O Laks- og sjøørretfiske 700 512 60O 856 Andre fiskerier . . 56O 5O0 Tilsammen 700 2 56O 1 262 l 100 856 Der er nogen haandværl(sdrift og husflid i Hemnes, og der sælges til udenbygdsboende ba-ade, aarer, ligkister, stole, traug, da1ler, borde, kjævler, rokke, kister m. v. Baadbyggeri er en vigtig næringsvei i Hemnes. Der er 9 baadbyggere paa Hemnesberget med omegn, og bruttoudbyttet an- gaves i 1906 til 150 O00 kr. Her sælges kravelbyggede baade til Værø, Røst og Senjen; videre bygges smaa dæksbaade. Det er en hovednæringsvei paa Hemnesberget og omliggende gaarde. For nogle anlæg for baadbyggeri er der særskilte opgaver fra l900: Et anlæg har i 1900 med 6 mand i 46 arbeidsuger bygget l1 baade (sneiseilsbaade) til en værdi af 19000 kr. Et andet har i 19O0 med 4 mand i 44 arbeidsuger bygget 6 baade (sneiseilsbaade) til en værdi af 1lO00 kr. Et tredje har i 1900 med 4 mand i 36 arbeidsuger bygget 6 baade (sneiseilsbaade) til en Værdi af 11000 kr. Et fjerde har i 19OO med .4 mand i 40 arbeidsuger bygget 8 baade (sneiseilsbaade) til en værdi af 14000 kr. Foruden paa Hemnesberget og omegn er der baadbyggere omkring Bjerka, i El.s;flor(l, i Korgm og i Utskarpen.