Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/442

Denne siden er ikke korrekturlest


HEMNES HERRED. 429 Industrielle anlæg i Hemnes herred er: Finneide sagbrug, Hemnesbmgets dampsag og høvleri, Hemnes mineralvandjabrik, Mula sagbrug, Elsjjord sagbrug, Myrbæk molle, stampe og sagbrug, Seøelid sagbrug og benmelle, Stenmo sagbrug, Svinaaens sagbrug, Bjerka sag- brug, Nyholms sagbrug og høvleri, Valla sagbrug. I Korgen ligger Holmslet sagbrug og Storbækkens sagbrug. Hemnes havde i 1905 21 landhandlere; de vigtigste handelssteder er Hemnesberget og Kor-gen. Korgens .forbrugshforening paa Valla begyndte sin virksomhed i 1903 og havde ved udgangen af 1905 65 medlemmer og i 1905 en Omsætning af kr. 6538.98. Der er ingen ølrettigheder i Hemnes. g Dampskibsanløbssteder er Utskarpen, Hemnes (îg Els- .florden. o Postaabnerier er Utskarpen, Hemnesberget, Elsflo1-den-, Bjerka, Bleikvasli, Korgen og Strømholmm. Der er tele g raf- og rigstele fo n s ta tio n paa Hemnes og ri g s t e l e f o n s t a ti o n paa Bjerka i Korgen, Dr-evatn og Oldernesef. Der er private tele f o n s t a t i o n e r paa Finneid, Holmsletten, Korgen, Meland, M yrc1“ik, Nedre Leir-en, Ol(Iemesset, Pr(estenget, Røss- aaen, Rossaaøren, Seljeli, Store Bjerka, Sæteren, Valla, ElsjÍjordeu skole, Elsj)ordgaard, Elsj)ordstrand, H emnesbruget og Leirskaret. Beb y gni n gen i Hemnes er spredt; forholdsvis tæt bebygget er der omkring Utskarpen, i bunden af Leirviken, i bunden af Els- jjorden, omkring ])revatn, omkring Luktvatn, omkring Røssaaen, omkring Bjuraaen, omkring Leirskarelven, omkring Bjerkaelven, paa vestsiden af Hemnes-een samt omkring Øm“est*rømmen. Ved Hemnesberget eller Hemnes strandsted ligger et bymæssigt anlæg med en befolkning paa over 800 indbyggere, deriblandt flere baadbyggere, handelsmænd og haandværkere af alle slags. Desuden er der en hel del huse, tilhørende den fjernere boende befo1kning, Som holder til der fra lørdag aften og søndag Desuden er Hemnes strandsted opbevaringssted for baade og fiskeredskaber for de folk, som skal til Lofoten indenfra R.anen- fjorden; de har sine baade her, fordi fjorden indenfor kan fryse. Hemnes strandsted havde i 19O0 167 beboede huse og 837 ind- byggere. Her er postaabneri, telegrafstation og telefonstation, kom- munelokale, skole, dampskibsan1øbssted og hotel. Videre er her Hemnes sparebank, hvis forvaltningskapital den 1ste januar l902