Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/446

Denne siden er ikke korrekturlest


- I-IEMNES I-IERRED. 433 Husdyrhold: 2 heste, 17 storfæ, 12 faar, 2 svin og 8 høns. Der var l arbeidsvogn, 4 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. St-alingen. Navnet er sammensat med eng, eng. Første led kan være sval, kjø1ig, men ogsaa mandsnavnet Svali. Gaarde- nr. 58, brugs-nr. 1, af skyld 5.2O mark. Udsædi 1900: O.75 hl. rug, 4.5 hl. byg, 1 hl. havre, 12 hl. poteter og 2 kg. græsfrø. O.5 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 1 hest, 12 storfæ, l2faar, 1 svin og 9 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Sæteren, gammelt navn Sætr, sæter. Gaards-nr. 59, brugs-nr. l, af skyld 5.78 mark, har 2 husmandspladse. Tilsammen var ud- sæden i l900: 3.5 hl. byg, l hl. havre og 12 hl. poteter. Hus- dyrho1d: 1 hest, 13 storfæ, 12 faar, 3 svin og 8 høns. Der var 1 arbeidsvogn og 2 arbeidskjærrer. . Gaards-nr. 59, brugs-nr. 2, S(eteren, af skyld 5.78 mark, gaards-nr. 64, brugs-nr. 5, .4asen, af skyld O.26 mark, gaards-nr. 64, brugs-nr. 6, Aasvold, af skyld 0.0.mark, gaards-nr. 78, brugs-nr. l, Bratland, af skyld l.9O mark, er efter personlisten et samlet brug kaldt Hemnesberget, af skyld 7.97 mark, har 3 husmandspladse. Tilsammen var brugernes udsæd i 1900: 0.5 hl. byg, 4 hl. havre til grenfoder og 6 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 9 kjør og I ungfæ, 9 faar samt 3 hen-S. Grøm;ikmoen med Grindviken, gaards-nr. 60, af skyld 5.11 mark. Udsæd i 1900: 2.25 hl. byg og 8 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 6 kjør og 2 ka1ve, 6 faar, l svin og 6 høns. Der var 2 arbeids- kjærren Moan, brugs-nr. 9 under gaards-nr. 63, Sund, af skyld 5.72 mark. Udsæd i 1900: 7’ hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 6 kjør, 2 ungfæ, 1 ka1v, 9 faar og 6 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Pr(estenget betyder en jord, som har hørt under præstegaarden. Gaards-nr. 64, brugs-nr. l, af skyld 1O.46 mark, efter.matrikul- fortegnelsen angivet med 3 husman(lspladse. Efter 8 personlister var deres udsæd i 1900: 1.10 hl. byg, 1.50 hl. havre og 29.50 hl. poteter. Hus rhold: 3 heste, 2ö kjør, 2 ungfæ, 29 faar, 2 svin og 15 høns. er var 5 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Dalosen. Sidste led er öss, os, munding; gaarden ligger nær udløbet af Daloselven. Gaards-nr. 70, brugs-nr. 1, af skyld 5.75 mark. U(l8æd i 1900: 2 hl. byg, 3 hl. havre, 12 hl. poteter og 2O kg. græsfrø. O.5 ar brugt til gu1erødder, 2 ar til turnips og 0.5 ar til kaalrabi. Husdyrhold: 2 heste, 11 storfæ, 12 faar, 1 svin og 9 høns. Der var 6 arbeidskjærrer og1 slaa- og meie- maskine. (;Vtska“rpen er egentlig navn paa den mod nord indgaaende arm af Ranenfjorden, ved hvis bund gaarden ligger. Gaards-nr. 72, brugs-nr.- l, af skyld 5.75 mark. Udsæd i 1900: 3 hl. byg, 2 hl. havre, 1 hl. havre til grønfoder, 8 hl. poteter. l ar brugt 28 - Nordlands amt III.