Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/448

Denne siden er ikke korrekturlest


HEMNES HERRE1). 435 2 hl. havre til grønfoder og 28 hl. poteter. 0.6 ar brugt til kaal- rabi. Husdyrhold: 2 heste, l7 kjør, I kalv, l6 faar, 1 svin 19 høns. Der var 2 arbeidskjær1-er og l slaa- og meiemaskine. Solbakken, gaards-nr. l03, et brug, af skyld 5.69 mark. Ud- sæd i 1900: 3 hl. havn-e, 3 hl. havre til grønfoder, 12 kg. græs- frø og l4 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 11 kjør, 1 ungfæ 1 kalv, 2 svin og 11 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Korgen har uden tvivl hensyn til den store og skarpe bugt, som Røssaaen her danner, hvorved den omslynger en 1ang, jevn- bred halvø, hvorpaa gaarden ligger. Det er vel beslægtet med korga, vidjering. Gaards-nr. 107, brugs-nr. 1, af skyld 5.89 mark, har 2 husmandspladse. Efter 3 personlister var udsædeni 1900: l hl. rug, 4.3 hl. byg, 4 hl. havre, 1.3 hl. havre til grønfoder og 12.5 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 15 kjør, 1 ungfæ, l ka1v, l gjet og 11 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Korgen, gaards-nr. 107, brugs-nr. 2, af skyld 5.89 mark, bar 2 husmandspladse samt 2 andre dele, som bruges for sig selv. Eieren og husmændene havde tilsammen udsæd i 1900: O.7 hl. rug, 3 hl. byg, 2 hl. havre, O.5 hl. havre til gi-enfoder og 13.2O hl. poteter. 1.5 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 heste, 12 kjør, 2 ungfæ, 2 kalve, 1O faar, l svin og 7 høns. Der var 2 arbei(lskjærrer. Vildmoen. 1ste led er vel adjektivet vill, øde, uryddet, uvei- som. Gaards-nr. 108, brugs-nr. 1, af skyld 6.78 mark, har l husmandsplads. Efter 3 personlister var tilsammen deres udsæd i 1900.- 2 hl. byg, 2 hl. havre og 17 hl. poteter. 2 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 heste, lO kjer, 6 ungfæ, l kalv, l2 faar, 6 gjeter, 1 vin og 6 høns. Der var 2 arbeids- kjærren Reinaamoen ligger ved Reinaaen; gaards-nr. 131, brugs-nr. 1, af skyld 5.23 mark, har 2 husmandspladse. Efter 4 personlister var udsæden i 1900: 4 hl. byg, 5 hl. havre og l4.5 hl. poteter. 1.5 ar brugt til kaa1rabi. Husdyrhold: 2 heste, ]2 kjør, 2 ungfæ, 1 kalv, 16 faar, 1 gjet og 27 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Holmen (gaardnavnet er Holmsletten). Sidste led er vel slæft, slaateng, slaatte1aud. Gaards-nr. 132, 1 brug, af skyld 6.93 mark, har 2 husmandspladse. Efter 3 personlister var deres samlede udsædi 1900: 0.3O hl. rug, 3 hl. byg, 3.5 hl. havre, lO.5 hl. havre til grønfoder og 28 hl. poteter. O.5 ar brugt til gulerødder, 5 ar til turnips og 2.5 a1- til kaalrabi; 7 ar have, deraf 4 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 14 kjør, 3 ungfæ, 2 kalve, 1l faar, 2 gjeter, 2 svin og 21 høns. Der var l tospændt vogn, 9 arbeidskjæ1-rer og 1 slaa- og meiemaskine.