Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/449

Denne siden er ikke korrekturlest


436 NORDLANDS AM”r. Fjelddal, gaards-nr. 136, er delt i 3 særskilte brug Skaret. Hvert af brugene bar en matrikulskyld af 5.63 mark. Hele gaarden Fjelddal tilsammen af skyld 16.89 mark. Brugs-nr. 2 bar l busmandsplads og bruge-nr. 3 har l busmandsplads. 5 person- lister for Fjelddal viser tilsammen udsæd i 1900: 2 bl. rug, 7.5 bl. byg, l bl. blandkorn, 8 bl. havre, 3 bl. erter, 3 bl. havre til grønfoder og 28 bl. poteter. 3 ar brugt til kaalrabi; 7 ar bave, deraf 4 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 6 beste, 45 stor-fæ, 33 faar, 8 gjeter, 22 rensdyr og 16 bøns. Der var 4 arbeidsvogne og 5 arbeidskjærrer. Træ(bakken, maaske af þræta, trætte; navnet antyder maaske, at der har været tvist om gaarden; gaards-nr. 137 er delti 2 om- trent lige store brug (af skyld 4.83 og 5.78 mark), tilsammen af skyld 1O.61 mark. 2 personlister for gaards-nr. 137 viser eiernes udsædi 1900: l bl. rug, 9 bl. byg, 5.5 bl. havre, 2 bl. havre til grønfoder og 23 bl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi; l ar have anvendt til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 5 beste, 18 kjør, l ungfæ, 2 kalve, 21 faar, 1 svin, 7 rensdyr og 9 bens. Der var 5 arbeidskjærrer. Skje.ftmoen. 1ste led er skje.fte, skavgræs, eguisetum hyemale. Gaards-nr. 139, et brug, af skyld 5.17 mark. Udsæd i 1900: O.5 bl. rug, 2 bl. byg, 2.5 bl. havre, l bl. havre til grønfoder og lO bl. poteter. 2 ar brugt til kaalrabi. Husdyrbold: l hest, 1l storfæ, 9 faar, 1 svin, 6 rensdyr og 11 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Meland, gaards-nr. 14], bruge-nr. 2 og 5, af skyld 5.41 mark. Udsæd i 1900: 4 bl. byg, 2 bl. havre, 2 bl. havre til grøn- foder og 11 bl. poteter. 1 ar brugt til gulerødder og kaa1rabi; 2 ar bave, deraf 1 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrbold: 1 best, 9 kjør, 1 kalv, 10 faar, l svin og 14 høns. Der var 1 arbeids- kjærre. Leir-en, evre, gammelt navn Leira. Kan vist være en gammel gaard. Navnet tilhører egentlig elven; det er et hyp- pigt elvenavn, som sigter til leret elveleie eller lerblandet vand. Gaards-nr. l42, hvis hele matrikulskyld tilsammen er 20.68 mark, er delt i 4 lige store brug, bvert af skyld 5.17 mark. Under gaarden hører 3 husmandspladse. Efter 4 gaard- brugeres Og 2 busmænds opgaver var udsæden i 1900: l bl. rug, 7.5 bl. byg, 4.5 bl. bavre, 0.5 bl. havre til grønfoder. O.5 ar brugt til gulerødder og 4.5 ar til kaalrabi; 9 ar bave, deraf 4.5 ar an- vendt til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 4 beste, 39 kjør, 2 ungfæ, l kalv, 34 faar. 5 svin og 40 høns. Der var 9 arbeids- kjærren Leiren-, y1re, gaards-nr. 143, er delt i 2 lige dele, hver af skyld 5.43 mark (tilsammen 1O.86 mark). De 2 personlister an- giver ud æden i 1900: O.5 bl. rug, 4.5 bl. byg, 2 bl. havre og 23 bl. poteter. 3 ar brugt til turnips og 3 ar til kaalrabi; 3.5 ar