Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/450

Denne siden er ikke korrekturlest


HEMN1::s HEBRE1). 437 have, deraf 1.5 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 18 kjør, 1 ungfæ, 16 faar, 1 svin, 2 rensdyr og 21 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Olderneset, af trænavnet ǫlr, or, 2 brug, af skyld 6.3O og 5.81 mark, tilsammen 12.11 mark, har 3 husmandspladse. Eiernes personlister viser deres samlede udsæd i 1900: l hl. rug, 7 hl. byg, 5 hl. havre, 4 hl. havre til grønfoder, 3 kg. græsfrø og 21 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi. Husdyrho1d: 4 heste, 22 kjør, 4 ungfæ, 3 kalve, 22 faar, 4 svin og 29 høns. Der var 1 arbeids- vogn, 6 arbeidskjærrer og I slaa- og meiemaskine. Leiren, nedre, er delt i 5 nogenlunde jevnstore brug med en samlet matrikulskyld af 31.24 mark. Til gaardene brugsnummere 3 og 5 hører 2 husmandspladse. 7 personlister viser tilsammen deres samlede udsæd i 1900: O.9 hl. rug, 12.6 hl. byg, 18 hl. havre,-9.3 hl. havre til g1-ønfoder, 57 5 hl. poteter og 4 kg. græs- frø. 5 ar brugt til turnips. 5 5 ar til kaalrabi. Husdyrhold: 11 heste, 61 storfæ, 49 faar, 9 svin og 39 høns. Der var 2 arbeidsvogne, 19 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Valla, gammelt navn Vellir, er mulig den ældste gaard i Røssaadalen; foruden den er der neppe flere end Leiren og Rose- aaen, som med sandsynlighed kan antages at være ryddede inden middelalderens slutning. Gaards-nr. 148, brugs-nr. 1, af skyld 5.72 mai-k. Udsæd i 1900: 1 hl. byg, I hl. havre og 7 hl. poteter. 1 ar brugt til turnips, 0.2 ar til kaalrabi; O.5 ar have. Husdyr- hold: 2 heste, 7 kjør og 4 svin. Der var 3 arbeidskjæ1-rer og l slaa- og meiemaskine. Valla, gaards-nr. 148, brugs-nr. 2, af skyld 6.3O mark, har 3 husmandspladse. Den samlede udsæd i 19OO var: 2.6 hl. byg, O.2 hl. blandkorn, 5.8 hl. havre, 3.2 hl. havre til grønfoder og 27 hl. poteter. 0.1 ar brugt til kaa1rabi; 2 ar l1ave. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, 10 faar, 2 svin og 11 høns. Der var l ar- beidsvogn, 6 arbeidskjærrer, l slaa- og meiemaskine og l saa- maskine. - “ -Valla, gaards-nr. 148, brugs-nr. 3, af skyld 6.30 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, 5 hl. havre, 3 hl. havre til grønfoder og 18 hl. poteter. O.5 ar brugt til kaalrabi; 4 ar have, deraf 2 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyr- ho1d: 2 heste, 10 kjør, l ungfæ, l kalv, 8 faar, 2 svin og 16 høns. Der var 4 a-rbeidskjærrer og l slaa- og meie- maskine. Bjerka, lille, ligger paa sydsiden af Bjerkaelven. Gaards-nr. 149 har en samlet matrikulskyld af 15.72 mark, brugs-nr. 1, af skyld 7.56 mark, og brugs-nr. 2, af skyld 8.16 mark, har I hus- mandsplads og en anden bortforpagtet del. Tilsammen efter 4 personlister var udsæden i 1900: O.5 hl. rug, 3.8 hl. byg, 3.5 hl.