Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/451

Denne siden er ikke korrekturlest


4“38 NoR1)1.AN1)S Am-. havre, 1 hl. havre til grønfoder og 16 hl. poteter. 5 ar have, deraf 1 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdy1-hold: 6 heste, 27 storfæ, 13 faar, 1 svin og 26 høns. Der var l arbeidsvogn, 6 arbeidskjærrer og 2 s1aa- og meiemaskiner. Her er lOO brug, som har matrikulsky1d mellem 3 og 5 mark. Mellem 4 og 5 mark har deraf følgende eiendomme: Gaards-nr. 3, Hesfnesosen, af skyld 4.14 mark, med 1 husmands- plads. Gaards-nr. l2, brugs-nr. 2, Fuglstrand, af skyld 4.25 mark, med 1husmandsplads. Gaards-nr. 13, Skravlaa, Bakken, af skyld 4.92 mark. Gaards-nr. 19 heder Drevasbotn, deraf er brugs-nr. 1 og 2, Drevasbugten med Bjørnsf(1dmoen, et brug, af skyld 4.31 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 20, brugs-nr.1, Drevafn, af skyld 4.83 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 20, brugs-nr. 2, Drevatn, af skyld 3.88 mark. Gaards-nr. 20, brugs-nr. 3, Drevatn, af skyld 4.43 mark. Gaards-nr. 20, brugs-nr. 4, Drevatn, af skyld 4.86 mark. Gaards- nr. 20, brugs-nr. 5 og 8, Dr-evatn, af skyld 4.21 mark. Gaards-nr. 22, Luktvasli, af skyld 4.51 mark. Gaards-nr. 33, ELsflordosen, af skyld 4.68 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 40 brugs nr. 1, Myrvik, af skyld 4.37 mark. Gaards-nr. 50, Bjerkadalen, nedre, er delt i 2 brug, brugs-nr. 1, af skyld 4.02 mark, og brugs-nr. 2, af skyld 4.51 mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 51, brugs-nr. 5, Bjerka, store, af skyld 4.14 mark, med 3 husmandsp1adse. Gaards- nr. 51, brugs-nr. 6, Bjerka, store, af skyld 4.14 mark. Gaards-nr. 53, Finneid, er delt i 5 brug, brugs-nr. 1 og 2, hver af skyld 3.79 mark, brugs-nr. 3 og 4, hver af skyld 4.83 mark, hver med 2 husmandspladse, Og brugs-nr. 5, af Skyld 4.71 mark, med 2 hus- mandspladse. Gaards-nr. 63, Sund, brugs-nr. 1, Gløsen, af skyld 4.3O mark, med I husmandsplads. Gaards-nr. 63, Sm1d, brugs-nr. 4, S-jøgaarden, ned-re, af skyld 4.37 mark. Gaards-nr. 63, Sund, brugs-nr. 7, Sjøgaarden, øvre, af skyld 4.11 mark, med I husmands- plads. Gaards-nr. 63, SZmd, brugs-nr. 8, Ekren, af skyld 4.40 mark. Gaards-nr. 68, ])ilkestad, ytre, brugs-nr. 1, Purknesef, af skyld 4.66 mark. Gaards-nr. 70, Dalosen, brugs-nr. 3, Sletten, af skyld 4.6O mark. Gaards-nr. 8l, Br(-nnberget, nedre, Brem2berglien, af skyld 4.14 mark. Gaards-nr. 84, brugs-nr. 3, Bremɔberget, indre, af skyld 4.8:3 mark. Gaards-nr. 87, Tyb(ekken, er delt i 2 brug, Storengef, hvert af skyld 4.14 mark. Gaards-nr. 88, Utland, er delt i 2 brug, Utland, brugs-nr.1, af skyld 4.02 mark, og brugs-nr. 2, af skyld 4.31 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 90, 2l[edstrø)n, skrives almindelig Midstrøm og kaldes me Sfraumen, er delt i 2 brug, Med-S-trøm, brugs-nr. 1, af skyld 4.77 mark, og brugs-nr. 2, af skyld 4.64 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 92, Strøm- tfors, er delt i 2 brug, Lilleenget, hvert brug af Skyld 4.66 mark, med I husmandspladS tilsammen