Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/469

Denne siden er ikke korrekturlest


456 NORDLANDS AM‘r. - Sydøst for Juovvavagge naar Lønstind l345 m. o. h.; den er omgivet af evige sne og ismasser. p Nordøst for Juovvavagge ligger .]uovvavaggeöokka, 1386 m. høi, og længere nord Duoptavaggeöok, 1368 m. høi, begge dæk- kede af storstenet ur. Bjellaagas daU’øre har retning nord til syd. I dalens øvre del ligger det anseelige Nordre Bjellaavatn, 705 m. o. h. , i Saltdale11 herred. 2 km. syd for dette gaar dalen ind i Mo. 3.7 km. syd for grændsen udvider dalen sig. omkring Søndre Bjellaa- vatn. Senere bliver den snevrere, men udvider sig atter 4 km. syd for Søndre Bjellaavatn med større myrer, der har en længde af 3 km. Senere har dalen vekslende bredde, men bliver trang de sidste 3 km. før sammenløbet med Dunderlandsdalen. Bjellaa- dalen er myret eller har stenet og tuet mai-k. Dalsiderne er 40O til 6OO m. høie. Løvskog vokser helt til 1 km. søndenom Søndre Bjellaavatn, der ligger 605 m. o. h. Dalen er ubeboet, men der er et par telegrafstuer. Langs telegraflinjen er kløvvei. Længden af dalen inden Mo herred er 35 km. Parallelt med Bjellaadalen og 4 km. vest for denne gaar Tespdalen. Tespvatn, 7O0 m. o. h., ligger øversti denne. Fra Tespvatn til Storbækken er dalen aaben med jevnt fald med mos og græs eller tuer i bunden. Nedenfor Storbækken er dalen trang. Tespdalen udmunder i Stormdalen 2 km. nord for Vestre Bjellaaneset. Et stykke op i fjeldsiden ligger i dalens nedre strøg gaardene Østre Bredek, og 9 km. op i dalen er Gila fjeld- stue, den sydligste af de af telegrafvæsenet mellem Ranen og Salten byggede fjeldstuer. Naar fjeldstuen er fast teltplads for finner. Langs telegraflinjen er kløvvei, og denne kan til nød kjøres og benyttes af turister til Rusanes i Salten. Dalens længde er omtrent 14 km. . Sidedale til Tespdalen er Kvitvasdalen, som øverst er vild og ender i en botn mod Bredekfjeldets og Steinfjeldets bra-Ber. Bunden er mosklædt. I øvre del optages dalbunden af Kvit- vatn. ‘ Vestergila har for det meste mosgroet bund. Landet mellem Stormdalsaaga i vest og syd, Bjellaaga i øst har toppe paa 130O a 1400 m. høie. Større snebræer er der paa nogle fjelde Tespdalen har retning fra nord til syd og udmunder i Stormdalen, og lodret paa Tespdalen gaar Vestergila og Kvitvasdalen. Fjelde i denne egn er Bredek)Í)el(let, 136O m., med suebræ paa den øverste flade og nordskraaningen. Nord for Bredek- fjeldet ligger SZ6í)l“(j6Zd6)lG (Juovvaoaivek), 1328 m., hvis øvre del er temmelig flad; her er store isbræer og snebræer