Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/470

Denne siden er ikke korrekturlest


MO HERRED. 457 Længere nord ligger Hednings]jeldene, 1196 m., oventil for- holdsvis jevne med smaavande. øst for Vestergila ligger Steintoppen i grændsen af Beieren, 1437 m. Det er en noksaa udpræget top. Andre fjelde her er Krukki, 1238 m., med runde former, ur paa siderne og nøgen top. Vest for Bjellaavatn ligger Midtstujjeld som en udpræget ryg med steil skraaning mod øst. Tespfleldet mellem Tespa og Bjellaaga er lavere i den nordre del, 1113 m. høit. Store Stormdalen begynder vestom Skavlfjeldet, gaar i retning mod syd 18 km. til sammenlødet med Lille Stormdalen; her bøier den mod øst og forener sig “med Tespdalen nær gaarden Bredek; videre gaar dalen mod syd 2 km. og udmunder i Dunderlands- dalen, Ve km. vestom gaarden Vestre Bjellaaneset. Længden er 28 km. Dalen er indtil Lille Stormdalen aaben, dalbunden jevn og let farbar, flere steder myrlændt. Dalsiderne er bratte, især opimod Stormdalsfjeldet, der har flere stenfyldte botner mod dalen. Nedenfor Lille Stormdalselven er dalen fremdeles oftest mest aaben og myrlændt langs elven. Ved Skarpneset bliver den trangere og nedenfor Stormdalsfossen (Søndre Bredek gaard) og til udløbet i Dunderlandsdalen er dalbunden optaget af elveleiet. Løvskog vokser indtil 3 km. nord for Lille Stormdalsaaga. Tvers overfor østre og Vestre Tverelven i Stormdalens nedre strøg er dalbunden paa sydsiden paatvers fyldt af de saakaldte øvre og ytre jordemner, som er dannede ved ophobning af sten og jord, der har ledsaget de ved Tverelven hvert aar stedfundne sneskred. I Stormdalens nederste del op fra elven ligger gaardene Bredek og Granneset; 6 km. vest for Bredek ligger Stormdals- gaardene, nordre og søndre, paa hver sin side af elven. Ren- flyttervei gaar gjennem en del af dalen, og om sommeren op- holder et par finnefamilier sig i dalføret. Sidedale til Stormdalen er Bergslaatdalen, der munder ud ved Søndre Stormdalen gaard. Den er i den nederste del trang, ud- vider sig i den midtre del, hvor der i dalbunden er en stor, flad myr. En stor isbræ kommer fra Ørtjjeld ned i dalens øverste del. Lille Stormdalen er en vild fjelddal, trang, med steile sider-; der er flere botner, enkelte fyldte med evig sne og is. Den største er botnen om Tablokaaga. En sideda1 til Lille Stormdalen er Sorgisaagas dal, der ved et 881 m. høit pas staar i forbindelse med Røvasaagas dal, der udmunder i Langvatn.