Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/471

Denne siden er ikke korrekturlest


458 NORDLANDS Am-. Strækningen mellem Blakkaaga i vest, Røvasaaga, Sorgisaaga i syd og Store Stormda1saaga i øst har toppe indtil 15O0 m. høie. Der er kun en gaard, Røvat“n, ved Røvasaaga, ellers er denne strækning ubeboet. Der er flere dale og en mængde mere eller mindre udprægede botner, flere fyldte med sne og is. Det største fjeld her er Stormdalsfleldet, 1493 m., en lang ryg mellem Store Stormdalsaaga, Lille Stormdalsaaga og Blakk- aaga. Fjeldets østskraaning er steil og ufarbar. Paa denne skraaning er der flere botner; to nær det trigonometriske punkt, 1483 m. o. h., er de største. Den ene af disse er over 7O0 m. dyb. Ved den sydligste fod af Stormdalsfje1det vokser endel birke- skog og krat, og ovenfor er godt græs. Fra det trigonometriske punkt paa Stormdalsfjeld er et vidt rundskue. Mod syd sees ikke alene 0kstinderne og Luktinderne, men ogsaa Børgefjeldet; mod øst sees fjeldene langt nede i Vester- botten og i nord fjeldene omkring Salte11. -Mod vest stænges udsigten af Svartisen. Sydvest for Stormdalsfjeld og adskilt fra dette ved Lille Stormdalen er der et forrevet, toppet fjeld med mange smaadale og botner. Størst er botnen om Tablokaaga, der udmunder i Lille Stormdalen. - Blakkaadalen begynder vest for Nordre Staupaatind, gaar mod sydsydvest, indtil den vestom Røvøtn støder sammen med Røvasdalen. Længde ca. 39 km. Dalbunden optages helt af elven, som ligger dybt. Paa vestiden sender Svartisen to jøkler ned mod dalføret. Nær Blakkaadalens munding ligger gaardene Blakkaaheien, længere op de nedlagte gaarde Bjeruj’orsmo og Blakkaa(lal; ellers er dalen ubeboet. En maaneds tid om sommeren har et par finnefamilier tilhold i Blakkaada1en; igjennem den øvre del fører renflyttervei. Sidedale til Blakkaadalen er Bjellaadalen, en kort, vild dal, der ender i to pragtfu1de botner op mod Svartisen. Nær Blakkaadalen sammenløb med Røvasdalen munder ud Svartisaaens dal, et kort dalføre, som begynder ved Svarti.s“vatn, 75 m. o. h. Ved dettes vestre ende kommer ned en bræ fra Svartisen. Dalbunden er trang og dalsiderne bratte. Et stykke nedenfor Svartisvatn ligger gaarden Svartisdalen og nær dalens munding gaardene Svartisheien og Lille Røvatn. I Svartisdalen udmunder Tveraagas dal. I begge disse dale vokser endel løvskog. Røvasdalen staar ved et skar, 880 m. o. h., i forbindelse med Sorgisaagas dalføre; den har retning mod vestsydvest indtil