Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/475

Denne siden er ikke korrekturlest


462 NORDLANDS AMT. og Stormdalshei en høide op til l68 m. o. h.; dette er de høieste terrasser, som kjendes i Nordland. g Ved Ørtjjeldmo, ca. 15 km. sydvest for Bjellaanes, altsaa noget nærmere mod kysten, er to mindre strandvolde i høider paa 163 og l55 m. o. h. Ved Ravnaa ved nordre del af Langvatn i Mo ligger den øverste terrasse eller strandvold i en høide af 123 m. o. h. Flere terrasser ligger ved Dunderlandsgaardene, som Messing- sletten- l30 m., Skreimoen l32 m., Nordre Dunderland gaard l28 m. Ved Dzmderland er en terrasse paa ca. l20 m. Øverste terrasse ved Eiler-aa, 1O km. længere ude i“-dalen, ll9 m., og ved 1Sætermo og Stavvashei, 21 km. “ Vestsydvest for Dunderland gaard er en terrasse paa ll5 og 113 m. Ved Nævernes kirke, Kvitenge og Bjørnehei er mange terrasser; ved Bjørnehei i høider fra ca. 60 til 12O m. o. h. I den nedre del af Dunderlandsdalen (udløbet af l1angvatn- Skonseng-Mo) er der flere meget betydelige terrasser i høider 6O, 56, 55 m. o. h.; 51, 5O, 49 m. o. h.; 38 m. o. h.; lavere ned flere trin, deraf et ganske markeret paa 15 m. o. h. Moi-æner er der i Mo herred ved de to isarme paa Svartisens østside. Ved Flat129ens sydvestre ende ligger endel sandmoræner, dels som rygge, dels som kegler. - Herredet er ikke udsat for stenskred eller sneskred. Huler og elve, som gaar under jorden, er tidligere omtalt (bind I, pag. 467 ff.). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 408). De elve, hvis nedslagsdistrikter ligger i Mo herred, er: Dalselveu, Andjiskaaen, Urlandsaam, Skamdalselv, Holmenelven, Strømdalselv, Ranenelv med bielvene Tverelven (Tveraaen), Plura, Grøn[jeldelven (Grønj)“eldaaga), Mes.s“ingaaga, Virvas(1lv, 1)aumandselv, Randalselv (med Gubbeltaaen), Bjellaaga, Stor-mdab9elv, Tespa og Lang- vasaaga med dens bielve Blakkaaga, Tveraaga, Bjellaaga, Røsvasaaga, Glaamaaga, Ravnaaga, Leiraaga, Trold(lalsaaga, videre Lønselven og dens bielv Semskeelven, Helgaa og Graava(v1s vasdrag, Storvaselven, Toll- aaga og Maalsvaselven. l6.7 l(m.9 har afløh til Sverige. Indjøer. Der er 1782 vande i Mo herred, endel af dem er dog smaa; det samlede areal er l49 km.2 Areal af indsjøer: Km.C Blakl(aaga med tilløb . . . O.4 Vand paa Vuovvavagge . . 0.2