Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/478

Denne siden er ikke korrekturlest


no HEHREn. 465 Grundvatn mellem Umbugten og Store Akersvatn er 1.56 km.9 stort, aflangt, med nogle bugter; bredderne i øster myrlændte, det ligger 515 m. o. h. og har afløb til Store Akersvatn. Store Ake-rsvatn, mellem Tver-Rostafjeld og østre Mofjeld, ligger 477 m. o. h. og er 15.87 km.2 stort. Mod sydvest er der flere større bugter. Vandet er bredest i sydøstre ende, 5 km. fra sydvest til nordøst. Længden fra sydøst til nordvest er 7 km. Lange bredderne er løvskog.Þ I Vandets østre side stikker en smal bugt, Aven, ind, og ved denne ligger pladsen Akersvatn; ellers er der ingen bebygning ved vandet undtagen en finnekaate ved sydbredden. I vandet er ør-ret og røyr. Af Umavatn, der er 35 km. langt, ligger den nordre del, der benævnes L’mbugten, i Mo herred, resten i Sverige. Umbugtens længde i Mo herred er fra nord til syd 3.5 km., bredden er 1 km. Det er 3.12 km.Z stort og ligger 531 m. o. h. Bredderne paa vestsiden er myrlændte, ligesaa ved nordenden; ved denne ligger Umbugten fjeldstue, 543 m. o. h. Der gaar vei langs østsiden af vandet til Sverige. I Umbugten er der ørret. “ Fiskløsvatn, mellem Slangf;jeldet i nord, Østre Mofjel(l, Akers- fjeld og Kobberfjeld i syd, er 2.83 km.9 og ligger 578 m. o. h. Det er bugtet med flere smaaholmer og har afløb gjennem And- fiskaaen til Ranen. . Andj1Zskvatn, 227 m. o. h., er 2.5 km. langt, 0.5 km. bredt i østre ende. Det er O.82 km.9 stort og har myrlændte bredder. I vandet er ørret. Tuervaln i Tveraaens vasdrag er 1.62 km.9, stort og ligger 469 m. o. h.; længden fra nord til syd er 2 km. og det erind- til 1.1 km. bredt. Der er temmelig flade hre(lder med løvskog. Lange østsiden gaar Mellemrigsveien til Sverige. Ved nordende11 ligger Tvervatn fjeldstue. . Rødvatn, 4.11 km.9, 488 m. o. h., er rundagtigt, men med flere bugter paa vestsiden, hvor en lang odde stikker frem. Bred- derne er noksaa lave. I vandet er der flere mindre øer. Langs nordsiden og østsiden gaar Mellemrigsveien til Sverige. Det har afløb gjennem Tveraaen. Ved østbredden ligger Rø(lvatn fjeldstue. I Rødvatn og Tvervatn er kun røyr. Store og Lille Kalvatn ligger i en dalsænkning øst for Junker- fjeldene. I1ille Kalvatn, 2.55 km.’, 551 m. o. h., har bugtede, noksaa lave bredder, som paa østsiden er myrlændte I vandet ligger nogle holmer. Det har afløb i vestre ende gjennem en 800 m. lang strøm til Store Kalvatn, 6.03 km.9, 541 m. o. h-., 4.5 km. langt, 2.4 km. bredt; der er nogle smaaholmer; en større odde gaar fra søndre bred mod nord; det har afløb i vestre ende gjennem Plura. 0mkring begge vande er der smaavoksen løv- skog. - 30 - Nordlands amt I1I.