Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/479

Denne siden er ikke korrekturlest


466 NORDLANDS AMT. Af Lille Umvatn, vest for gi-ændserøs nr. 22l, Umvasrøs, ligger 1.71 lrm.2 i Mo herred, resten i Sverig-e. Vandet ligger 639 m. o. h. og har afløb gjennem Lille Uma til Li1le Kalvatn. Virvat“n, nær svenskegrændsen, mellem røs nr. 224 og nr. 225, er 2.74 km.Z stort, ligger 644 m. o. h., det er 3 km. langt, l.5 km. bredt og smalner af i vestre ende. Vandet har afløb i vestre ende gjennem Virvaselven. Vandets bredder er lave i den østre del og er opfyldt af sandbanker, øret op af elvene, der fører -en mængde sand med sig i sneløsningen. I smaavandene Bævervatn, Ardek(jern og Stein(jern nær ros 223 er udmærket ørret og røyr. I Ardektjern er en sort røyr, hvis finner har en emaljeudseende, hvid kant; de er paa 3Z4 til 1Vs kg. N orvest for Junkerfjeldene ligger Blerekvøtn med usædvanlig bugtede bredder. Navnet skal være en forvanskning af det finske Plireka javrek, d. e. sjøerne, som blinker. Af enkelte kaldes de Blesekavøtn eller Bleseka. Breddeme er flade og myrlændte og fyldes mere og mere dels af myr, dels af sand og grus, som bækkene fører med sig. Arealet er 2.91 km.Ê, høiden over havet 696 m. Vandene har afløb østover til Virvaselven. Nordvest for Blerekvøtn ligger Kobberskarvatn, 0.3 km.2, og KobbervaIn, 1.08 km.2 De har afløb til Plura og er fiskeløse. 3 til 4 km. nord for Blerekvøtn ligger Jordbækvøtn med bug- tede bredder. Afløb gaar gjennen1“ den delvis under-jordiske Jordbækken til Virvaselven. Ve km. nordvest for Jordbækvatn ligger det 3 km. lange og smale Kjerringvatn, 63O m. o. h., 1.13 km.2 stort. Der er afløb gjennem Messingaaga til Ranenelven ved gaarden Nedre Hjart- aasen. Søndre B-jellaavatn i Mo herreds nordligste del i Bjellaadalen er aflangt, fra nord til syd ca. 2.4 km. langt og indtil 1.5 km. bredt, 2.86 km.9, 605 m. o. h. Afløbet er gjennem Bjellaaga i søndre ende. Sydvest for Krukki ligger Krukkivafn, 949 m. o. h., O.6 km.2 med afløb til Ybre ]Oælelvskarvatn, 772 m. o. h., som igjen gjen- nem Kjælelven, der paa en større strækning har underjordisk løb, har afløb til Bjellaaga. Umiddelbart nord for Ytre Kjælelvskarvatn ligger øvre ]13æl- elvskarvatn, 788 m. o. h. I disse to vande er smaa røyr. Midt“va1n, 863 m. o. h., O.86 km.2, ved sydenden af dalen østen-gila, har steile omgivelser, især paa sydsiden; afløbet er til Tespa. Kvitvatn i det vilde dalføre mellem Bredekfjeld og Steinfjeld, 0.79 km.2, 699 m. o. h., 2 km. langt fra øst til vest og O.5 km. bredt, har afløb gjennem Kvitvasdalen til Tespa. Ørtvatn, l km. nord for Ranenelven ved Stor-forsheien, er l.11