Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/482

Denne siden er ikke korrekturlest


M0 I-1ERRED. 469 Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 4.5 km.9 Eng . . . 22.5 » Ager og eng ........ .... 2 7.0 km.9 Skog . .A ........ . ... 600.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, o. s. v. . .... 3280.7 » Tilsammen 3907.7 km.9 Udsæd og avl pr. maal samt fol(lighed: Udsæd. Avl. Foldighed. Byg . . 36 I. 18O l. 5 Havre . . 45 » 180 » 4 Poteter . . 2.50 bl. l5 hl. 6 Græsfrø . 6 kg. Hø .... 360 kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Rug .......... 10 hl. Byg . . . 58O » Havre . . ..... 230 » Ialt kornsæd 820 hl. Efter . . ....... I » Poteter ..... . . 2475 » Havre til grønfoder ..... l77 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes l64 ar. Areal af have var 227 ar, hvoraf 81 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var 5 frugttræer i herredet, 6 slaa- og meiemaskiner, 2 firhjulede og 2-spændte arbeidsvogne, 7 flrhjulede og l-spændte arbeidsvogne og 468 tohjulede arbeidskjærrer. -Kornet fryser som regel i den øvre del af bygden; det kan fryse allerede i juli, men oftest i sidste del af august. I den midtre del af herredet fryser kornet omtrent hvert fjerde aar, langs sjøen næsten aldrig eller rent undtagelsesvis. Øverst i bygden fryser ogsaa poteter og græs. Havde der ingen nattefrost været, kunde der drives et stort jor(lbrug. Byg, havre og lidt rug avles i Mo herred paa de lavere- liggende gaarde. Kornet vokser hurtig, men bliver ikke altid modent. Endel saaes til grønfoder. I Tveraadalen dyrkes korn ikke længere end til Ildgrubben, og selv her slaaes det som regel til grønfoder.