Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/488

Denne siden er ikke korrekturlest


no HEBHEn. 475 søgt med det. Her er endel brugbar torv, men tilgangen paa brændsel er let, saa torvmyrerne bliver ikke benyttede Jagten skaffer i Mo herred adskillig biindtægt. Af ræv fanges eller skydes aarligaars endel, og nogle jerv. Der er endel bjørn i Mo. Ulven er næsten forsvunden. Der er foruden ræv og jerv imaar, røskat, melrakke, kobbe i fjor- den og endel oter. Nogle elge holder til i Dunder1andsdalen. “ I Mo drives adskillig rypejagt. Flere tusen ryper afhændes paa Mo. Desuden fanges og skydes endel tiur og aarfugl. Mange steder i Mo herred er rypen talrig i fjeldene og da- 1ene; gode rypetrakter er strøget om Kalvetn og fjeldene øst for Virvasdalen og flere steder. Der er ikke saa faa storfugl i den øvre del af Dunderlands- dalen, og man tager det ikke saa nøie med fredningstiden langt oppe i dalene. Der fanges lidt jerpe; jerper fældes i Sverige og kommer fra Vilhelmina og Sorsele hid i marts og april. Fiskeri. Somme aar kommer sildestimer ind til Mo, og de fanges da med not og garn. Saaledes er der fisket sild ved Hes;jeholmen. . Der fiskes ifjorden lidt torsk, sei, hyse, kveite, adskillig flyndre og laks. Der fiskes leilighedsvis og ikke nok til eget forbrug. Hjemmefisket er saaledes ikke af stor betydning Det dri- ves med færinger og trerumsbaade, og der benyttes garn og liner som redskaber. En stor del af befolkningen deltager i Lofotfisket. I HeltZens tid, omkring 1830, reiste fra Ranen, fra Mo og Hemnes, 9OO mand paa Lofotfisket. Mo herred er rigt paa fattig jern malm, og især er feltet i Dunderlandsdalen udstrakt. Jernmalmen i Dunderlandsdalen og ved Langvatn (Fuglvik) er jernglimmerskifer med magnetjernsten, kvarts, epidot og kalk- spat med lidt apatit. Malmen optræder sammen med mægtige kalk1ag. l Dunderlandsdalen og ved Langvatn forekommer glimmer- skifer, lerglimmerskifer, kalkholdig glimmerskifer, lidt hornblende- skifer, gneis o.s.v. og meget mægtige ka1klag, undertiden med hvid dolomitmarmor, og endelig mægtige lag af jernglimmerskifer. Disse lag af jernglimmerskifer har en meget stor udstræk- ning i felt og ofte stor mægtighed, men malmen er forholdsvis