Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/496

Denne siden er ikke korrekturlest


MO I-lERRED. 483 Mo er poctstation, telefonstation, telegrafstation, dampskibs- anløbssted ved Ranenfjord, udgangspunkt for mellemrigsvei til Umbugten ved Umavatn, hvor der er fjeldstue; der er 53 km. bygdevei til Dunde1-hmdsdalen. Mo er et gammelt handelssted med udstrakte forbindelser nord- og sydover. BaaCl- og skibsbyggeri gjorde i nordlands- jægternes tid Stedet meget omtalt. Foruden handel over store dele af Nordland drives Salg af baade og eksport af smør og vildt. Om vinteren kommer st-en-sket og fastboende flnner til Mo. De fører med sig smør, kjød, renkjod og andet, skind, huder og meget vildt, som ryper og jerper. Naar de reiser tilbage tager de med sig mel, sild, kaffe, tobak, sukker og andre kolonialvarer og desuden manufakturvarer. Der antages, at der kjøres heni- mod l50O læs hjemover. Der er kjørt jernbroer herfra til Sverige Paa Mo udkommer bladet Ranværingen, som begyndte l903 og fortsætter endnu. Her er Mo sparebank, oprettet i 1876, med en forvaltningskapital i l906 af 4954l5 kr. Guldsmedvikm er jernbanestation, poststation og dampskibs- anløbssted ved Ranenfjord, endepunkt for l)uuderlandsdalsbanen med fabrikanlæg, kaianlæg for eksport af malm. I gamle dage var det en husmandsplads under Mo og kaldtes blot «Viken». Navnet GuIdsmedviken fik det efter en guldsmed Ole Hagelstrøm, som boede der og døde i 1774. Paa Ytteren, ved Baasmoen, Store Alteren, Lille .4lte1-en og Altermarken, i Dalsgrænden, Guldsmeduiken, ved Skonseng (13 brug) og Storheien er ikke faa arbeiderboliger. Ved Storforsheien er et stort kompleks af fabrikbygninger, bygget af jern og bølgeblik, samt mange arbeiderboliger, opførte siden bergværksdriften sattes igang. 1.5 km. øst for Storforsheien er mange boliger, bygget for værkets arbeidere. Udenfor disse steder er bebygningen spredt; men oftere er der gaardklynger paa 4 til 6 brug. Beboede dalstrøg i Mo hei-red er Skamdalen, DaL9elvdalen, And- -flskaaens dal, Tveraaens dal, Plurdalen, Grønflelddalen, Ranenel1.-ens dal, Stormdalen, Røvasdalcm, Blakkaadalen, Svartisdalen, Bjørnaadaleu og Glaamdalen. - Udenfor de store dalstrøg ligger endel gaarde mellem Tver- aaen og Pluras nedre løb, ved Ørtvat?1s nordbred og flere steder. Vaaningshusene er opførte af laftværk i én -etage med loft eller ofte i to etager. Husene er ofte temmelig store; i fjord- strøget og de nedre dele af dalens er de byggede af grantømmer og tildels bordklædte, ialfald paa den ene side. Længere tilfjelds -