Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/497

Denne siden er ikke korrekturlest


484 NoBm.ANnS Arn-. er husene ofte bygget af birkestammer. Udhusene er ofte smaa og daarlige. Fjeldstuer, tilhørende staten, er der paa mellemrigsveien til Uma i Sverige: ‘ Rødvatn fieldstue ved Rødvatn har stue, kjøkken og kammer; i kvistetagen et rum for færdingsfolk. Der er sta1d til 12 heste. Umbugten jjeldstue har kammer. kjøkken, rum for færdingsfo1k, og i loftetagen fem rum for reisende m. v. Der er stald for 24 heste. Eiendommen blev kjøbt af det offentlige efter storthings- beslutning af 1876. Ved fjeldveien til Salten ligger med omtrent 1O km.s af- stand fjeldstuer, opførte af telegrafvæsenet. Den sydligste er G-ila jjeldstue i Tespdalen, omtrent 11 km. nord for Bjellaaneset gaard; den er opført 1882. En fjeldstue ligger 5.5 km. syd for Søndre Bjellaavatn. En fjeldstue ligger omtrent 1.5 km. nord for Søndre Bjellaavatn. Stuerne er opførte for arbeiderne ved telegrafen, men kan benyttes af reisende. De er udstyrede med senge og sengklæder, med ovn og peis. Ved vinterveien over Virvatn til Sverige ligger en fjeldstue 2 km. nord for Virvains vest1-e ende; nærmere vandet er en kaate. Vest for vandet ligger Sølvklumpkaaten. Begge kaater er i god stand To andre kaater i dette strøg er omtrent ubrugelige. Ved Randalselven ligger Randalskaaten. Mellem Virvaselven, Blerekvøtn, Kobbervatn-Silbotn har finnerne flere kaater, der benyttes under opholdet her om som- meren. Finnekaater er der ogsaa i Tespdalen, Stormdalen, Lille Stormdalen og Blakkaada.len. Der er en Helgelands turistforening tilhørende turiststue ved det fiskerige Ií3msvatn i Hemnes, paa nordre side af 0kstinderne, hvorfra den 1907 m. høie Okstind kan bestiges. Nøgel til stuen faaes paa gaarden Fjelddalen i Leirskaret i Korgen og paa Um- bug“ten fjeldstue i Mo. Befolkningen i Mo herred er overveiende norsk; i 1900 var der 44 finner. Befolkningen er tildels lidt blandet med finner. Der er næsten ingen finner, som benytter finneklæder, og kun faa, som taler finsk. I Mo beiter om sommeren ikke faa ren, mest tilhørende svenske flytfinner. Renflyttervei fører fra Sverige ind i strøget om Blerekvøtn, Kobbervøtn, Silbotn, Jordbækvatn og Kjerringvatn paa Virvas- elvens vestside. Længere nord kommer renflyttervei ind i Mo nord for Bolna, gaar over Bjellaadalen og op i Vestergila, ned i Stormdalen til Lille Stormdalen. Ogsaa i Blakkaadalen er ren- fiyttervei paa begge sider af elven.