Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/499

Denne siden er ikke korrekturlest


486 NORDLANDS AMT. Efter opgave fra sognepræsten af 1891 havde bovedhruget følgende besætning: l hest, 7 kjør og 3 faar, samt gjennemsnitlig avling: 2O0 kg. bavre og 162O0 kg. hø. 5 husmandspladse med indmark 3.5 ba. og udmark 4 ba. havde en samlet besætning af 8 bjør og 7 faar samt en gjennem- snitlig avling af 80O kg. bø, 7O tdr. poteter og 4 tdr. korn. I l9OO angives for Mo, om-e, præstegaarden, gaards-nr. 20, bruge-nr. 4 og 5 4 busmandspIadse og 6 andre særskilt bortfor- pagtede dele. Sognepræstens liste angiver i l900“ udsæden til: 2 bl. byg, 2 bl. havre, 2 bl. bavre til grønfoder, 10 bl. poteter og 2.50 kg. græsfrø. 1.5 ar brugt til gulerødder. 15 ar bave, deraf 3 ar anvendt til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: l hest, 5 l(jør, 1 kalv, 3 faar, 1 gjet og 4 bøns. Der var1 arbeidskjærre. 4 busmænd havde efter personlisterne i udsæd: l.25 bl. bavre til grønfoder og 6.25 bl. poteter. 2 ar have anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrbold: 3 kjør, 2 faar, 4 gjeter, 1 svin og 5 bøns. 5 skyldmark og derover havde følgende eiendomme i Mo: Skamdal, gaards-nr. 1, og Skamdalsakslen, gaards-nr. 2, til- sammen af skyld 5.2O mark, ligger ved Skamdalselvens udløb i Ranenfjorden. Første led maa vel udledes af skam-mr, kort, mulig gjennem et elvenavn. Gaarden bar 2 busmandspladse. Til- sammen er deres udsæd i 1900 angivet til: 0.25 bl. rug, 3.12 bl. byg, 2.50 bl. bavre, 1.50 bl. bavre til grønfoder og 18 bl. poteter. Hus-dyrbold: 2 beste, 1l kjør, 1 ungfæ, 1 kalv, 10 faar, l svin, 5 rensdyr og 12 bøns. Der var 4 arbeidskjærrer. Hauknes, første led er vistnok elvenavnet Hauka, gaards-nr. 17, brugs-nr. l, af skyld 5.59 mark, bar 3 busmandspladse. Efter 5 personlister var tilsammen udsæden i 1 900: 0.25 bl. rug, 4.50 bl. byg, 2 bl. bavre, 0.5 bl. bavre til grønfoder og 19 bl. poteter. 0.75 ar brugt til gulerødder, 1 ar til turnips og 6 ar til kaalrabi; 6.75 ar have anvendt til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 2 beste, l8 kjør, 1 ungfæ, l kalv, 2l faar, 4 gjeterlog 18 bøns. Der var 4 arbeidskjærrer.

Ho, nedre, gaards-nr. 20, brugs-nr. 1, af skyld 5.97 mark,

har 5 busmandspladse og 40 særskilt bortforpagtede dele. Eierens udsæd var i 1900: 12 bl havre, 1.2 bl. erter, 12 bl. poteter og 8O kg. græsfrø. 6O ar ha-ve, deraf lO ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 6 beste, 14 storfæ, 2 svin og 12 bøns. Der var I tospændt og 6 enspændte arbeidsvogne, 6 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Brennaasen, af brenna, afbrændt stykke land, gaards-nr. 25, bruge-nr. 1, af skyld 5.66 mark, har 3 husmandspladse, hvoraf 2 er rydniugspladse, der tilsammen havde i udsæd i 1900: 0.50 bl.