Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/501

Denne siden er ikke korrekturlest


488 l NORDLANDS AMT. Tilsammen efter 2 personlister vedkommende gaards-nr. 77, brugs- nr. 2, var udsæden i 1900: 3.50 hl. byg, l bl. havre og 10 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 10 kjør, 1 ungfæ, 2 kalve; 5 faar, 1 svin og 5 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Røsvold, skrives almindelig Ru.fsvold, gaards-nr. 94, brugs-nr. l, af skyld 9.11 mark, har 2 husmandspladse, Gammelt navn er Rej’svǫllr, af mandsnavnet Rej3“. Tilsammen efter 4 person- lister Vedkommende gaards-nr. 94, brugs-nr. 1, var udsæden i 1900: 7.35 hl. byg, 2.35 hl. havre, 3.50 bl. havre til grønfoder, 2O.40 hl. poteter og 4 kg. græsfrø. Husdyrhold: 2 heste, 17 kjør, 2 ungfæ, l0 faar og 19 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Røsvold, gaards-nr. 94, brugs-nr. 2, af skyld 8.27 mark, har l husmandsplads. Tilsammen efter 8 personlister vedkommende gaards-nr. 94, brugs-nr. 2, var udsæden i l900: 0.25 hl. mg, 5 hl. byg, 2.75 hl. havre, 1.50 hl. havre til grønfoder og 10.20 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 heste, 14 kjør, 1 okse, 3 ungfæ, 8 faar 2 svin og 15 høns. Der var 3 arbeids- kjærrer. Hamme1rneset, gaards-nr. 118, af skyld 5.58 mark, har I hus- mandsplads. Husmandens udsæd var i 1900 2.50 hl. poteter og hans husdyr 2 kjør. Gaardbrugerens udsæd var i 1900: 3 hl. byg og 8 hl. poteter. Hushyrhold: 1 hest, 14 storfæ, 6 faar og 1 svin. Der var 1 arbeidskjærre. Steim2eset og Baasmoen, gaards-nr. 135 og 134, angives som tilsammen et brug, af skyld 6.83 mark (Bossmo aktieselskabs gruber). Udsæd i 1900: 11 hl. havre til grønfoder, l5 hl. poteter og l6 kg. gi-æsfrø. 11 ar have, deraf 5 ar til kjøkkenhave- vækster. Husdyrho1d: 5 heste, 10 kjør, 1 ungfæ, 1 kalv, 3faar og 22 høns. Der var 8 arbeidskjæ1-rer og l slaa- og meiemaskine. Gaards-nr. 147, Nordranens almenning, brugs-nr. 1, Almen- ningen, har efter matrikulfortegnelsen en skyld af 14.80 mark. Det er et skogbrug i privat eie. Under gaards-nr. 147, brugs-nr. l hører pladsene Glomdal og Kalvatn og 5 rydningspladse: Ved bostedet Nebkaaten havde 2 fastboende fi1mer og 1 nomadiserende fin ved tællingstiden tilsammen 154 rensdyr. Op- gaverne over rensdyr angives ikke at være at stole paa, da fin- nerne ikke vil, at nogen skal vide, hvor stort antal de har, fordi de da ikke har lykke med renen, og dels fordi de vil gjælde for fattige folk og være fri for skatter. Jordbrug med matriku1sky1d mellem 3 og 5 skyldmarker: Gaards-nr. 18, Andflskaaen, af skyld 4.58 mark. Gaards-nr. 32, brugs-nr. 2, Fagerlien, af skyld 4.05 mark, med 1 husmands- plads. Gaards-nr. 49, Plurheien, skrives almindelig Prugelhei, er delt i 2 brug af skyld 4.97 og 4.75 mark. Gaards-nr. 50, Skons- eng, brugs-nr. 1 og en del af brugs-nr. 2, tilsammen af skyld 4.18