Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/502

Denne siden er ikke korrekturlest


MO I-IERRED. 489 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 50, brugs-nr. 5, Skons- eng, af skyld 4.11 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 52, Svartvasheien, af skyld 4.91 mark. Gaards-nr. 58, Øsferdal, af skyld 4.97 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 65, Grønjjeld, 11edre, er delt i 3 brug Grønj)eld, af skyld 4.25, 4.25 og 4.28 mark; tilsammen 12.78 mark. Gaards-nr. 68, Dunderland, søndre, er de1t i 3 brug Dunderland, søndre, hvert af skyld 3.17 mark, tilsammen 9.51 mark. Gaards-nr. 79, DundeWrland, nordre, er delti 4 brug Dunderland, nordre, hvert af skyld 3.47 mark, tilsammen af skyld 13.88 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 84, ‘4lmlien, nedre, af skyld 4.39 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 97, brugs-nr. 3, Jamtlien, af skyld 4.22 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 98, brugs-nr. 2, Aaénget, af skyld 4.75 mark, med 1 husmands- plads. Gaards-nr. 99, brugs-nr. l, Selj’ors, af skyld 4.03 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 99, brugs-nr. 3, Se(fors, af skyld 4.91 mark, med 3 husmandspladse. Ifølge Kraft blev Selfors ved kgl. res1. af 3dje februar 1809 bestemt med en halvpart at være den residerende kapellans em- bedsgaard og den anden kapellanens enkesæde. Gaards-nr. l03, Røvatn, store, er delti 2 brug Røvafn, af skyld 4.17 mark, tilsammen 8.34 mark. Gaards-nr. 1l0, Lang- vatn, er delt i 2 lige store brug, af skyld 4.44 mark, til- sammen 8.88 mark. Gaards-nr. 117, Fuglvik, brugs-nr.1, Guldvik, af skyld 4.59 mark, med 3 husmandspla(lse. Gaards-nr. l29, -Yttermarken, er delt i 2 brug Ø1Zjorden, hvert af skyld 4.30 mark, tilsammen 8.60 mark. Gaards-nr. l31, brugs-nr. 1, Yfteren, af skyld 4.41 mark, med 3 husmandspladse, 2 andre pladse og 3 andre særskilt brugte dele. Gaards-nr. 131, brugs-nr. 4, Ytteren, af skyld 4.08 mark, med 2 husmandspladse og 4 andre særskilt brugte de1e. Gaards-nr. l3l, brugs-nr. 6, Ytteren, af skyld 4.22 mark, med 3 husmandspladse, 1 anden plads og 2 andre særskilt brugte dele. Gaards-nr. 136, Laukborg, af skyld 4.28 mark, med 2 husmandsp1adse og 1 anden plads. Gaards-nr. 139, brugs-nr. 3, Alteren, store (Haugen), af skyld 4.11 mark, med 11Z‘s husmandsplads. Gamle gaardnavne i Mo herred: Hes:jevik. Første led er vel esja, heøa, navn paa en stenart. Udenfor gaarden ligger en bolme, Hesjeholmen, som maaske op- rindelig har hedt Esja. Forsenget ligger nær en fos i den elv, som nu kaldes Dale- elven, nær dens udløb. I1Veldal. Første led er sandsynlig kelda, kilde, ogsaa morads.