Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/507

Denne siden er ikke korrekturlest


494 NoH1)1.ANns AmT. . en residerende kapellan under Hemnes. Sognet blev eget præste- gjeld ved resolution af 19de april 1843. Aar 1724 blev Mo kirke bygget af det nordlandske kirke- og skolefond. Nævernes kapel i Dunderlandsdalen er opført i henhold til kongelig resolution af l4de“ november 1891 paa gaarden Nordre Nævernes, hvor Grønfjelddalen støder sammen med Dun- derlandsdalen. Det er en langkirke af tømmer med 4OO sidde- pladse. l)en blev indviet 2Ode september l893. I erstatning af fisketiendefondet faar Mo sognepræst 308 kr. aarlig og Mo kirke 44O kr., foruden et tillæg. Fra Guldsmedm“ken til Storj’orshei gaar en bredsporet jern- bane til fragt af jernmalm, ca. 21 km. lang, forlænget fra Stor- forshei til gruberne med 2.5 km. (se bind II, pag. 632). Veie. Fra Mo er anlagt hovedvei forbi Ildgrubben, øst om Rødvatn, Tvervatn, Umskartjern til fjeldstuen ved Umbugten. Veien har en kjørebredde af 2.5 til 3.75 m. og en Iængde af 42.5 km. Stigningsforholdene er gode. Ovenfor Ildgrubben gaar veien i en mængde slyngninger. Bevilgningen til veianlægget er givet fra 1871 til 1895. Tidligere gik her vintervei. B ygdeveie. Fra hovedveien tager 1 km. fra Mo bygde- vei af til Ranenelven, tvers overfor Selfors, hvor der er færgested; videre gaar veien paa Ranenelvens nordside med færgeste(l over Langvasaaga. Den følger omtrent Ranenelven op- igjennem Dunder1andsdalen til pladsen nordvest for Messingsletten. Her er færgested, hvorpaa veien gaar paa elvens sydøstre side til Nedre Ifiartaasen. Kjørebredden er 3.75 og 2.5 m., for en liden del 4 m. I 1904--1905 blev bevilget til bro over Langvasaaga 17000 kr. Veiens Iængde er 53 km. Fra denne vei tager ved Selj’ors bygdevei af og gaar forbi Ytteren til pladsen Ytte-rlændingen ved Langvatn. 7 km. lang. Ved Nævernes tager bygdevei af og gaar op gjennem Grøn- fjelddalen til gaarden Snasen. Der er bro over Grønfjeldaaga ved Rabben. Bredden er 2.5 til 3 m., længden 8 km. Kjørbare veier er der fra Ytferen til Aanes og Baasmo. Fra Gulds-med-viken gaar vei til Mo. Fra Ranenelven gaar vei vest for Lille Granheien, forbi denne gaard og østover til Store Granheien, herfra mod nord over Plura, hvor der er bro, til Skonseng. Veien er bakket og 7 km. lang. . Bygdeveien i DunderIandsdalen, der standser ved Hja2rt- aasen, gaar lier over i en nogenlunde god gaardvei til Krokstrand, hvorfra en stenet, temmelig daarlig gaardvei fortsætter paa syd-