Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/509

Denne siden er ikke korrekturlest


496 NORDLANDS AMT. He1-redet omgi ves af Nesne, Rede og Trænen hen-eder Af Lurø herreds samlede areal, 27O.9 km.2, er fastland 138.6 km.Z Der er l043 øer med samlet areal af 1323 km 2 Øer i havet: K111.. Risvær . . . O.4 Buø, søndre . . O.2 Værholmen . . 0.3 Buøen . . . 3.0 I)y1-øen . . . . O.2 Grytøen . . . . O.2 Valøeu (Gulsøen) . . O.3 T1-oldøen . . . . O.2 Spjutøen . . . . O.2 Buøen . . . O.2 Mø1-øen . . O.I A1de1-en .... . 23.6 Brusøen ..... . O.2 Stigen (Lurø, østre) . . 13.9 Lurø, vestre . . . . 14.5 Svinøen .... . 0.5 Horsholmen . . O.2 Raakøen . . . O.2 Buøen, indre . . O.4 Skjønøen . . . O.9 Buøen, ytre . . O.2 Hestøen . . O.2 0nøen . . 7.7 Røsøen . . . O.8 Varøen . . O.3 Storsø1-vær . . O.2 Kvitvær . . 0.7 Sandvær . . O.2 Reløen . . . . 0.7 Nordsolvær . . 1.3 Lammøen . . 0.3 Sørsolvær . . . O.4 Sauøen ...... . O.2 Røsøen med Røsøtangen . . O.6 UIvøen, store .... . 0.7 Ulvøen, lille . . . O.2 Sillerøen, østre . . 0.3 Sillerøen, vestre. . . O.3 Tranøerne . . . . O.3