Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/513

Denne siden er ikke korrekturlest


ð00 NORDLANDS AMT. Mellem dette og Dalbotn er flere smaadale med steile sider og trang bund, for det meste græsbevoksede, tildels myrlændte. Halvøen mellem Aldersundets nordre del og Kvina har en mægtig ryg, hvis høieste top er Okstin-den, 786 m. Fra vest og øst ser fjeldet ud som en storslagen, spids kegle. Det skal være denne tind, der først falder i øinene længst ude i havet paa denne strækning. Toppen er spids og skarp; østoverW gaar en smal, takket ryg. Søndre fjeldskraaning har kløfter og gjel, og mægtige klippeblokke ligger langs 0lvikvatn og langs Aldersundets strand. Tinden er besteget, og der er en liden varde paa toppen, men adkomSten er ved senere udrasninger bleven vanskeligere. Lidt nordvest for 0kstind ligger Lille ()kstind, 666 m. Fra de fleste af alle disse tinder er der herlig udsigt Mod vest i havet ligger talløse øer og skjær, mod nord sees Hestman- den med sin biZarre form; længere oppe ligger Rødøløven, medens længst borte blaauer Lo.fotvæggen. I nordøst hæver Telnestinden sig op fra den dybe Melfjord, og Svartisens hvide ryg skimtes. I øst er der toppe og tinder helt ind mod Sveriges grændser. 0mkring Aldersundet er der en storslagen natur, og det maa regnes til de nordlandske seværdigheder. Langs Sjonas og A1dersundets kyst er der endel dyrket jordsmon, med enkelte gaarde og p1adse. Fjeldene nord for Kvina er lavere og har- mindre udpræget form end længer syd. Spidse tinder og toppe er der ikke her. - Ved Kvinas indløb danner Ultind en liden, kuppelformet top, 512 m. F jeldsiden mod Kvina og mod vest er brat. - Nordøst for Kvinas bund Iigger: Bre)mestuva, 526 m. Fra ](Ol‘l-S’víkkj]“OS6ll fører et aabent dalføre østsydøst op mod Sadlen. Dalbunden er myr1ændt, siderne tildels græsklædte eller bevoksede med Iøvkrat. Fra Konsvikkjosen fører ogsaa et aabent dalstrøg nordover mod Rødøs grændser. Det gjennemstrømmes af Pelsielven, der danner Skolvatn og Hopaengbækken, hvilken kommer fra det lille dalføre Rej’sdalen. Paa grændsen af Rødø ligger Gr(mfleld, 529 m., og Tonnes- jjeld, 460 m. Det sidste danner en længere ryg med retning østnordøst og styrtbrat mod syd. Ret op for gaarden Aspdalen ved indløbet til Konsvik ligger Breivik)§)“eld, 291 m. En steil styrtning omgiver halvmaaneformig Tonnes. Fjeldet er her nøgent. Ø eru e. Den østligste og største af Lurø herreds øer er Alderen, der er skilt fra fastlandet ved ‘4ldersun(let, fra Lurøerne ved