Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/514

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ “HERRED. 501 Stigjjorden. Øen er 23.6 km.’ stor, 7 km. lang fra sydvest til nord- øst og 4 km. bred. Den har pæreform, med den smaleste del vestover. Kystlinjen har ingen større bugter. Paa øen er høie; mægtige fjelde, som i den vestre del har alpeform som fjeldene paa fastlandet østenfor. En mægtig botn eller sækkedal gaar med myrlændt bund mod sydøst ind i øen. I den vestre del nord for gaarden Hjart naar Hjarttind en høide af 962 m. o. h. Mod nord og øst har den steile og util- gjængelige, tildels lodrette sider. Øst for den ligger etpar mindre t0ppe. ()rnestinderne eller ()rm1ebban er tre udprægede tinder, der især tager sig ud fra nordvest, f. eks. fra Kvarø; herfra ser de ud som 3 skarpe ørneneb. De ligger vel l km. nord for Hjart- tind. Fjeldfoden har tildels smaakrat og græs. De naar en høide af 822 m. o. h. ‘4l(lertind, op for Aldergaardene, er ogsaa en imposant top, 768 m. høi. Fra toppen gaar nordover en ryg, der først er tem- melig skarp, men som senere bliver bredere. Vestskraaningen er brat. ’ Langs kysten af Aldersundet fra Hjart til ret øst for Alder- tind er noget bakkeland, der tildels er stenet. Syd for Aldertind ligger her gaardene Alderen, ‘S’krapteiger:, Remmen og flere. Forsænkningen i øens midtre strøg er myrlændt og har tre vande, Aldervatn, 183. m. o. h., Botnvatn og Stuvlandsvatn, 177 m. o. h. Ogsaa paa øens vestkyst ligger endel bebygning, som 3 gaarde Stuvland, 3 pladse samt gaardene Ørrmes og Aspnes. Ialt er der 24 beboede huse med 15ö mennesker paa Alderen. Vest for Alderen og skilt fra denne ved Stigfjorden ligger de forholdsvis store øer Stigen, Lurø og ()nøen. 0mkring disse øer grupperer sig en mængde mindre og middelstore øer og skjær. Middels store øer syd for 0nøen er Hestøen, Ytre Buøen, Sjon- øen, Indre Buøen og Raakøen. Nord for 0nøen ligger RøsøeH, Bukkøen, Varøen og Sørvær. Stigen og Lurø, der skilles ved Lurøsundet, betragtes ofte som én ø og benævnes Lurøen. Begge øer er bjergfulde, men fjeldene er ikke saa høie som paa Alderen. Sagen er lang og smal, fra nord til syd 8.7 km., den største bredde 2.3 km. Arealet udgjør 13.87 km.2 Den østre kyst er nogenlunde jevn, uden bugter; den søndre og vestre er tunget. Fjeldet Stigen, 382 m., paa øen af samme navn danner mod øst en næsten lodret fjeldvæg ud mod Stigfjorden. De øvrige skraa- ninger er ogsaa bratte, men som regel tilgjængelige. Iden nordre og søndre skraaning er der flere flaug og afsatser, ligesom fjeldet her er furet af kløfter og gjel. ’