Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/516

Denne siden er ikke korrekturlest


Lune HERREn. 503 Syd for 0nøen ligger: Hestøen med l plads, O.15 km.9 Ytre Buøen, O.25 km.9, er ubeboet. Sjonøen, O.97 km.Z, har 3 gaarde og 2 pladse. Indre Bueen, 0.41 km.9, er ubeboet. Baakøen, O.17 km.2, med flere smaaøer. Sjoneen er kuperet og berglændt, men ikke høi, den falder steilt af mod nordøst. Sjonetaget naar 27 m. o. h. De øvrige øer er lave, men berglændte. Svinøen syd for Lurøens sydende, øst for Onøens nordre del, er O.54 km.9 stor og temmelig berglændt og forreven, med smaa- toppe indtil 90 m. o. h. Den’har l gaard og l plads. Nordvest for 0nøen ligger Røsøen, 42 m. høi, Bukkeen, 43 m. høi, og Varøen, 48 m. høi, omgivet af mange smaaøer og holmer. Alle disse har lave fjeldknauser med faa og ganske smale strimler fladt land imeIlem. Røsøen er 0.83 km.2 stor og har mod vest tunget kyst. Der er 1 gaard og I plads. Bukkøen er ubeboet. Varøen har l gaard og 1 plads. Nordenfor disse øer følger en samling smaaøer i en afstand af 2.5 km. vest for Lurø. Den største af disse er Storsørvær i den nordre del af øgruppen. Den har 1 plads. Den sydligere liggende Havnholmen har ogsaa l plads, men alle de andre er ubeboede. De hæver sig kun faa meter over havet og er nøgne eller dækkede af et tyndt jordlag. Burøen ligger lige vest for Lurøens nordvestre strøg. Nord for Lurø og skilt fra denne ved Matskjærjjorden, der er 1.5 til 2.5 km. bred, ligger Indre og Ytre Kvarøen. Indre Kvarøen, 45 m. o.. h., er l.96 km.9 stor; den har mod syd og vest tunget kyst. Øen er myrlændt, og der er lavere knauser og rygge, kun enkelte naar over 3O m., den høieste 45 m. o. h. Paa østsiden af øen er 4 gaarde og endel pladse. Ytre Kvarøen, 1.58 km.9, har i den sydøstre del en ryg, der naar 136 m. o. h. I den sydøstre del er nogle ndprægede smaa- toppe. Rypnakken ligger sydlig og er 76 m. høi. Ellers er øen flad og jevn. JordSmonnet er sandigt og tuet. Langs den østre kyst er endel bakkeland omkring gaarden Ytre Kvare. l øens indre er 1 gaard, i nordre del 3 pladse. Rundt Ytre Kvarø ligger endel øer; vest for den nordre del ligger Store og Lille Sve1mingan; den store ligger inderst og er 1 km. lang, men smal. Ved sydvestsiden af Kvarø ligger G-rytøen, 2 km. lang, 20O til 3O0 m. bred og 35 m. høi. Ved sydsiden af Kvarø ligger lVauteen, l.5 km. lang, 15O til 20O m. bred. Disse øer er ubeboede.