Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/517

Denne siden er ikke korrekturlest


504 NORDLANDS AMT. 3.5 km. nord for Ytre Kvarø ligger Hestmandø, hvoraf den søndre del tilhører Lurø herred. Her er ogsaa nogle mindre øer, som Anklakkan og Bukkøen. Hestmandøen er 13.25 km.9 stor, hvoraf 4.69 km.2 i Lurø herred, resten ligger i Rødø herred. Over det eiendommelige fjeld Hestmanden, 568 m., gaar grændsen mod Rødø herred. Fjeldet ligner, seet fra sydøst, en gigantisk rytter tilhest. Man ser hestens hoved, øren, hals og bryst, og selve rytteren, en ældre mand med langt skjæg og med et energisk ansigt, hvis udtryk veksler, eftersom solen falder. Over skulderen har han en svær rytterkappe, der ba-gti1 dækker hestens ryg. Rytterens haand, der fører tøilen, sees. Færden gaar mod syd. Størst lighed med en rytter har fjeldet fra Bukk- øen eller længere sydøst. Fjeldet er som nævnt 568 m. høit. Bestigningen medfører ingen særlige vanskeligheder fra øst. Fjeldet er øverst nøgent, ved foden er mos og græs. Lange fjeldsiden mod Hestmoen gaard er ur. Ogsaa seet fra syd og sydvest er fjeldet imposant; det stiger steilt op fra havet og er øverst Stupbrat. Øst for Hestmanden ligger den mærkelige top Ambaatta (Am- bolten), 3l5 m. høi; fra sydøst ser den ud som en skjæv kegle. Fje1dmassen er nøgen med rødligt skjær. Den østre del af Hestmandøen er myrlændt og tuet. Ellers har øen mindre kol1er, og mellem dem ligger noksaa betydelige dyrkbare strækninger og dyrket jord. Paa den til Lu1-ø hørende del af Hestmandø ligger gaarden Hestmoen og 5 pladse, ialt 7 beboede huse med 47 indvaanere i 1900. Vest for Ytre Kvarø, skilt fra denne Ved den omtrent 5 km. brede ZI‘[G(l’U((’l’î[j()l’(Z, ligger øgruppen Maavær, der bestaar af om- trent 25 øer og et større antal skjær; været er 4 km. fra syd- vest til nordøst og 2 km. bredt. De fleste større øer har en 1angstrakt form med retning imod sydsydvest. Ytre Torkelsøen er l.3 km. lang og 0.1 til 0.25 km. bred. Vestligst ligger værets største ø MaaværøPn, 1 km. fra nord til syd og 0.Ö km. bred med optunget kyst; den har en gaard og en plads. Øerne er berglændte, men ikke synderlig høie. 4 km. nordvest for Maavær og 5 km. vest for Hestmand- øen ligger øgruppen 1S’ømesø-Lyngvær, omtrent 2O øer og mange skjær. Værets længde fra nord til syd er 2 km. og indtil 1.5 km. bredt. De største øer i været er Gammøen, 1 km. lang, og Kalv- øen, 1.3 km. nord til syd i søndre del; begge er indtil 3OO m. brede. Øerne er bjergfulde, men ikke bøie; det høieste punkt, 26 m., ligger paa Gammøen. Øgruppen er ubeboet, men flere af de større øer er skikkede til dyrkning. Nesøen, 1=5 km. nord for Sørnesø-Lyngvær, er en større ø,