Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/518

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ I-lERRED. 505 14.99 km.9, hvoraf 8.89 km.2 i Lurø herred, resten i Rødø herred. Dens kyst har bugter og viker. l Øen er delt ved Sørne.s*vaagen og et lavt eid; den søndre del benævues Søndre Nesø, den nordre del Nordre Nesø. Søndre Nesøs indre er et kuperet og forrevent fjeldparti, det høieste punkt er Nesøtoppen, l9l m. o. h. Der er mange trange smaadale med myrlændt bund. Paa Nordre Nesøs midtre del ligger Nesøryggen paa Rødø grændse, 248 m. høi. Ryggen har temmelig steile sider, og sydover gaar flere udløbere med vilde og forrevne dale og gjel. Den østre del af Nordre Nesøen er myrlændt. Ved Sørnesvaagens bund ligger de 3 gaarde Sørnesøgaardene og 2 gaarde Trøan; ved østkysten gaarden Korsviken og endel pladse. Paa Nordnesøens vestre del er der 2 pladse. Ia1t 19 beboede huse med 114 be- boere i 1900. Nesøens er omgivet af mange øer, holmer og skjær; paa vest- siden er et bælte med øer og skjær, der har en bredde af indtil 7 km. Øerne paa østsiden og sydsiden er alle smaa. Paa vestsiden er der nogle større øer, som Søndre H-jartø, et par hundrede meter vest for Nordre Nesøens søndre del, 0.34 km.9, l km. fra nord til syd og indtil O.6 km. bred. Øen er ikke synderlig høi, men ber-glændt og ubeboet. 2 km. vest for Søndre Nesøens sydende ligger Store og Lille Helløen-. Store Helløen er O.41 km.2 stor, fjeldlændt og myr- lændt, 42 m. høi. Der er noget dyrket mark og 2 pladse. Alle de øvrige øer er smaa og ligger spredt. Ytterst mod vest ligger Floholmerne. 7 km. sydvest for Sørnesø-Lyngvær ligger .4asbraken, nogle smaaøer, der omgives af flere boe1-. - Vest for og sydvest for øgruppen Lurø-Onøen ligger en vrimmel af øer, holmer og skjær i større eller mindre grupper. Østligst ligger de mindre øgrupper Kvifvær, Sandv(er og R-isvær, i midten den udstrakte Solværø-gruppe, vestligst Lovunden med Lovundværef. Kvitvær, 3 km. vest for Onøen, er et lidet vær-, der bestaar af selve Kvitværøen og l8 smaaøer. Kvitværøen er 0.65 km.2 stor, endel berglændt, men ikke høi, kun 25 m. o. h. Den har to gaarde og to pladse. Jordlaget paa Kvitvær er tyndt. Fjel- dens paa hovedøen er tildels afflaaede, idet beboerne og stormen har hjulpet hverandre. Paa afstand ser øen hvid ud, idet fjel- dene bestaar af lys granit. Sandvær, 2 km. syd for Kvitvær, bestaar af Sandværøen, O.25 km.9 stor, med en gaard, samt flere smaaøer, der ligger syd- vestlig for Sandvæ’røen. Jordsmonnet paa Sandværøen er sandet, for en væsentlig del skjælsand og fin sand, der sættes i bevæ-