Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/519

Denne siden er ikke korrekturlest


506 NoHm“AN1)s AMT. gelse af vinden. De mindre øer er bjergfulde; Store Mangvarden og Indre Samsø er 22 m. høie. g Risvær, sydvest for Sandvær, bestaar af 20 øer. Paa den største, Risvær, 0.43 km.2 stor, ligger to gaarde og en plads. Vestom Kvitvær-Sandvær-Risvær ligger den store 1S’olværø- gruppe, et utal af øer, holmer og skjær. Flere af øerne er nok- saa store. Mange har en tunget form, idet lange «valer» trænger ind paa forskjellige sider. Sundene mellem øerne er ofte trange og grunde, og at færdes her er som af ro i en labyrint, og hvis man ikke er kjendt, er det vanskeligt at finde frem. Farvandene er grunde; ved faldende sjø staar man ofte fast, og veien tilbage kan være spærret, idet vandet er faldt raskt. Da er der ingen anden udvei end at vente til høivandet gjør en flot. Retningen af øer og sund er omtrent sydvest til nordøst. Øgruppens længde i denne retning fra Kvitingan til Sønstholmen er 17 km. og bredden op til l0 km. Den nordøstre del af øgruppen benævnes Nord-1S’olvær. Selve Nord-Solværøen er 2 km. fra nord til syd og vel 1 km. bred; den er l.25 km.’’ stor. Øens indre har langagtige rygge, og imellem dem ligger myrstruper. Det høieste punkt er Valhaugen, 33 m. Paa østsiden ligger 3 gaarde og et par pladse. Østenfor ligger Store og Lille Spjutøen med en plads og Rel- øen med 1 gaard og 3 pladse. Øen er berglændt; paa midten er en længere myr. Ser-Solvær, I km. syd for Nord-Solvær, er den høieste i øgruppen, 1Solværhaugen er her 6l m. høi. Øen er kuperet; den har 3 gaarde og I plads og er 0.42 km.2 stor. Vest og sydvest for Sør-Solvær ligger Buøen, den største i gruppen, 2.97 km.9 stor. 5.5 km. lang og indtil l km. bred. Ogsaa paa Buøen er lange, revlformede rygge med myrstruper imellem; den er opfyldt af smaavande, og et af dem er endog 80O m. langt. Øen er ubeboet og benyttes nu til havnegang, men kan vistnok opdyrkes. Øst for Buøen ligger Sauøen, som er 1.4 km. lang og ube- boet, Værholmen, 1.6 km. lang og med 2 pladse, og Skaroholmen, med 1 plads; der er mange mindre holmer. Syd for Buøen ligger ])yr-øen med I plads og Grytøen med l plads. Længere syd følger Juløen med tilhørende holmer og 1 gaard, Sengsdraget med 2 gaarde og Troldøen med 1 gaard. Vest for Nord-Solvær ligger StrømmØ6)l med meget indskaaret kyst og f11ld af vande. Den har 5 pladse og er skilt fra Mo- jlaget ved Strøm-valen, en yderst trang val, der ofte falder tør. Moflaget har 1 gaard og 3 pladse. Tilsammen er de to sidste øer 2.05 km.Z