Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/523

Denne siden er ikke korrekturlest


5 1 O NoH1)1.AN1)s AMT. De største vande ligger paa fastlandet: Silavatn opfor Silavaagen er 1.62 km.9 stort, ligger 26.m. o. h., er 3 km. langt fra øst til vest og O.7 km. bredt; det er omgivet af steile fjeldsider og fjeldhammere, der styrter lige ned i vandet. Bredderne er ofte dækket af ur. I østre ende er der en del flade volde, der har godt græs. Omkring udløbet er myrlændt. . Hundaagvat*n, O.13 km.2, vel 330 m. o. h., har vilde og golde omgivelser. Bredderne er styrtninger, flaug og ur. I nordre ende er en fladere strækning dækket af store stene. - Stordalsvatn, O.12 km.9, i botnen mellem Stordalstind og EIvastind, har vilde omgivelser. Svartvatn, O.37 km.2, 175 m.o. h., er omgivet af høie fjelde; omkring vandet er skog; det har afløb til Vasvatn, O.86 km.9, 104 m. o. h., 1 km. bredt og langt, har i øst nogenlunde jevne bredder; ved sydvestre bred, et stykke fra vandet, ligger 2 gaarde Ved østkanten ligger den lille udprægede top Dyrnakken. Vandet er rigt paa fisk. Olvikvatn paa eidet mellem Olviken og Sørfjorden er 0.61 km.9 og ligger 63 m. o. h.; det er 2 km. langt fra øst til vest og næsten O.5 km. bredt. I den nordvestre del styrter Oks- tindens bratte side ned til vandet. Bredderne er vilde. Paa nordsiden ved en liden bugt ligger Olvikvatn gaard. Kvim.1atn paa eidet mellem Kvina og Sørfjorden er 0.9 km. langt fra øst til vest, 0.4 km. bredt, 0.27 km.9 stort. Kun den vestre del tilhører Lurø herred; der er afløb fra vestre ende til Kvina. I vandet, der ligger 43 m. o. h., er der ørret. Paa øen Alder-en ligger flere vande med myrlændte omgivel- ser: Alder-vatn, Bot1rvatn, 0.17 km.9, og Stuvlandsvatn, O.18 km.9 Stuvlandsvatn er O.7 km. langt, 0.3 km. bredt og har afløb gjen- nem Stuvlandsbækken forbi Stuvlandsgaardene. Kysten af Lurø herreds fast1and er 68 km. lang- Herredets f jorde er tidligere omtalt (bind I, pag. 33O). Havne. Der er en liden, men god havn paa 3-4 favne vand ved Bukkø i Ri.s-vær paa nordsiden af Tomfjorden. Imellem Lille og Store Mangvarden kan man i stille veir tørne. Der er god havn under Relø paa 3-4 favne, ler- og sandbund. I Kvitvær er ogsaa en liden, men god havn paa 8-9 favne, sandbund. - Paa den indre side af Sørvær kan ankres i tre forskjellige sunde mellem holmerne paa en dybde fra 3-5 favne; disse havne er meget trange, men søges dog almindeligvis af far- tøierne, da de ligger tæt ved leden og er sikre i alt slags veir.