Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/524

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ I-IERRED. 511 Mellem Andklakkene er der havn, men der er kun liden plads, og havnen er kun for mindre fartøier. Man ankrer enten lige for husene paa 6-8 favne vand eller søndenfor den mel- lemste Andklakke paa 1O-12 favne, ler- og sandbund. Andklakken tæt syd for Hestmandø er en søgt havn af baade og fartøier paa reiser til og fra Lofotfisket og Finmarksfisket og fedsildfiskerierne. For baade er havnen god, for fartøier er den i det nordøstre udløb saa grund, at den ikke kan passeres ved lavvand. Der er ankerplads ved Lovunden Man kan enten gaa Naust- holmsundet mellem Lovunden og Naustholmen eller øst og nord om denne. Fra Naustholmens vestside er slaggrundt, og der ligger en boe paa 1.5 m. Ankerpladsen ved Lovunden er godt be- skyttet mod nord, syd og vest, men nordøstlig og østlig vind sætter endel sjøskavl. Ved Nord-Svolvær kan man ankre mellem Breimholmen og Kjerringskjær paa 2O-22 m., ler- og sandbund. Haven -er aaben mod nordvest og nord. I Svolværgruppen er et utal af mer eller mindre krogede og urene sunde, fra hvilke valer stikker ind i øerne. Mellem Y tre og Indre Græsholmen samt mellem Ytre Græs- holmen og Tenshjær er god ankerplads paa 10-13 m., sand- bund. “ Mellem Varøen Røsøen er en havn paa 12-20 m., lerbund og sandbund. Paa sydsiden af Røsøen er havn paa 2O-26 m., sandbund, med indseiling mellem Vomma, og Buskholmen, og en havn paa 12-20 m., sandbund, mellem Ri-Søen og Hestholmen. Onøen har mod vest og sydvest en meget indskaaret kyst, der tildels er berglændt. Inderst i de indskjæ1-ende viker er der som regel endel grundt, sandbund og lerbund, enkelte steder stor- stenet. Der er ankerplads paa nordsiden af Onøen i Onøviken. Sundet mellem Onøen og Lurøen kan befares med lastet stor- baad ved flod sjø. ()nøvalen skjærer fra syd ind fra sjøen mellem 0nø og Svinø og dreier derefter om den nordøstlige spids af Onøen mellem denne ø og Lurøen. Valen er aldeles tør ved lavvande og er selv ved høivande lidet passabel endog for mindre baade. Lurøens vestkyst er temmelig stærkt optunget. I vikerne er som regel grundt inderst. Bunden bestaar af sand og ler, enkelte steder stenet. Ved søndre ende af øen, der vender mod Onøen og Svinøen er en jevn sandflade eller lerflade, der fort- sætter i en lang fjære. I Lurøhavnen, ca. O.6 km. nord for Lurø kirke, er god anker- plads for jagter og baade, 8-18 m.s dybde, sandbund. Fra Lurøsjøen gaar en led nordover langs Lurøen, Languar-