Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/525

Denne siden er ikke korrekturlest


512 NORDLANDS AMT. sundleden, hvilken benyttes af lokaldampskibene, men ogsaa godt kan benyttes af kystdampskibene. g I Silavaagen er god havn og ankerplads. Dybden er gjen- nemsnitlig 20 m.; en ryg i midtre strøg gaar tvers over Vaagen og har en dybde af 12 m. I bunden af Vaagen er temmelig stor udfjære. I Silavaagen er man udsat for stærke kastevinde fra fjeldene omkring. I Stoksvaagen nord om Selnesgaar(lene er havn for mindre fartøier; Maavær bestaar af flere øer. Ankerpladse er der i den nordøstre del mellem Ytre Oddøen og Enebærholmen, 8 til 9 m. vand med jevn sandbund. Den almindelige seilled gjennem været sydfra gaar mellem selve Maaværholmerne og Sandværholmerne. Nesøens kyster er indskaaret af bugter og lange valer, der som regel er grunde. Øen er omgivet af en mængde øer, skjær, boer og grunde. Især paa ytte1-siden er det urene bælte bredt. - Søholmen ligger 1 mil syd for Trænen. Holmen, hvorpaa et større fyr er opført, tilhører staten. Den ligger bekvemt, nær et rigt fiskehav; men landet er saa lidet og lavt, at istormende veir slaar sjøen næsten over, og da er det vanskeligt at bjerge baadene, der maa landsættes. Kun de aller dristigste fiskere vover sig did før i april, da der ikke er rimelig havn og landing. ’ Paa fastlandet som paa øerne ligger den dyrkede mark helst nær sjøen. Jordsmonnet bestaar paa fastlandet især af aur og ler, enkelte steder er der myrjord. Det opdyrkede land er ofte fuldt af store, løse stene. Omkring Silen bestaar jordsmonnet mest af ler, langs Alder- sun(let af aur og sand, omkring Bratland af aur ogler, omkring Kons- v‘ik, Hopaenget og Tomres af sand og ler, ganske godt jordsmon. Jordsmonnet paa oerne bestaar især af sand, skjælsand og tildels torv. Jorden er flere steder bedre end paa fastlandet. Torvjord ligger i lavere niveauer ofte paa et lag af hvid skjæl- sand. I myrstruperne kan dog torvjorden have lidt tykkelse. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.3 km.9 Eng . . 7.5 » Ager og eng ï . . . . 8.8 km.2 Skog .......... “ 20.0 »- Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . .... 242.1 » ’I’ilsammen 270.9 km.2