Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/526

Denne siden er ikke korrekturlest


. LURø HERRED. 513 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed: Uc1cæc1. Avl. B-c1c11g11c(1. Byg .... 40 l. 2.80 hl. 7 Havre . . 50 » 2 » 4 Poteter . . 3 bl. 18 » 6 Græsfrø . . . 4 kg. Ha .... 36O kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Rug .......... l hl. Byg . . . II2 » Havre . . . 37 » Blandkorn . ..... 2 »

.

Ia1t kornsæd 152 hl. Poteter ........ 1 193 » Havre til grønfoder .... 20 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 12O ar. Areal af have var 100 ar, hvoraf 28 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var 48 frugttræer, 4 slaa- og meiemaskiner, 1 flrhjulet og tospændt arbeidsvogn og 118 tohjulede. Der dyrkes korn paa flere gaarde i Lurø herred, og der er enkelte -ve1drevne gaarde, som Lurøgaarden, Onøgaardene og Hestmoen. Til grønfoder saaes endel havre. Poteter dyrkes omtrent paa alle gaarde og pladse og giver som regel godt udbytte. Paa Lurøen og Ormen er ikke ubetydelige, tildels godt dyr- kede strækninger. Af nyland er i senere aar kun lidet opbrudt. For-bedrede redskaber er blevne noget mere almindelige i Ved flere gaarde er der haver med bær-buske og kjøkkenurter. Haver er der ved Lurøgaarden, Lurøvolden, Røsøen, Hestmoen og Konen-ik og flere steder. Mange steder vokser der bringebær i urerne paa fastlandet og Alderen. Især er urerne langs vestkysten af Alderen udmær- ket bringebærland. Bæ1-ene er store og velsmagende. Dyrkbare strøg er den flade strækning syd for Ytre ()nøgaar- den, moerne ved veien øst for Olaviken, inderst i Lurøhavnen, ved Hagen med flere steder. De fleste myrer har vistnok ogsaa betingelser for dyrk- nmg. . - 33 - Nordlands amt IlI.