Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/53

Denne siden er ikke korrekturlest


40 NORDLANDS AMT. p 1906. Tons. TonnaIgeatgift. P. Tonnage (ma1m) ......... 693 461 27 225.08 Importtonnage (kul, koks og diverse) .W . 18 899 755.96 Udenrigsk tonnage og tonnageafgift . . 712 360 27 981.04 Indenrigsk - » - . 185 324 745.31 Total tonnage og tonnageafgift .... 897 684 28 726.35 Kaipenge og andre havneindtægter ...... 4 418.05 Havneindtægter i 1906 . . . ’ ....... 33 144.40 Havneindtægter i l907 .......... 28 413.26 Udskibningen af malm i 1906 var 1656457.26 vægttons, repræsente1-ende en skibstonnage netto af 693461 registertons; dette giver en gjennemsnitsfaktor af 2.389 vægttons malm pr. registerton; i 1907 var udskibningen 140l 184 vægttons, svarende til 578 737 registertons, gjennemsnitsfaktor 2.4211. Der er en hel del haandværkere i Narvik, nogle bogtrykkerier og en mineralvandfabrik. Kreaturhold samt fjærk1-æ i Narvik kjøbstad i 1900: Heste ........... 64 Storfæ . . . 5O Faar . . 3 Gjeter . . 60 Svin. . 13 Høns ........... 139 Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Havre .......... 2 l1l. Poteter ...... . . 47 » Havre til grønfoder ...... 7 » Der anvendtes la ar til have. Der var 1 slaa- og meie- maskine, 8 firhjulede og enspændte arbeidsvogne og 65 tohjulede arbeidsvogne. Byen har under sin korte tilværelse havt 11 avisen nemlig: «()jotens Tidende», «Narc:ik Tidende», «().fotens Dagblad», «Rombaks- botns Avis», «Nar-mik Dagblad». «Steinbiten», «Kobben», «Frifanten», « Dagens 2Nîyt», «Zions Ro-s“t» og «Fremover». Af disse eksisterer endnu i 1907 «Ofotens Tidende», «Nar- vik Tidende» og «Fremover».