Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/534

Denne siden er ikke korrekturlest


. LURØ I-lERRED. 52I 1S’jonoen og Vollan, gaards-nr. 23, bruge-nr. 1, af skyld 3.63 mark, har 1 husmandsplads. Sjonøen er egentlig navn paa øen. Denne ligger udenfor det nordlige indleb til fjorden Sjona, og 1ste led maa være fjordene navn. Klippengvaag, gaards-nr. 25, brugs-nr. l, af skyld 3.28 mark, har l husmandsplads. Navnet staar maaske i forbindelse med kleppr, fjeldknat. I gaardene omgivelser er der en hel del større og mindre isolerede fjeldknatter. Silen, gaards-nr. 26, af skyld 5.45 mark, har l husmands- plads. Gaarden ligger ved en aa, som kommer fra Silavatn og falder ud i Silavaagen. Vaagen skal ogsaa kaldes Sila. Navnet er sandsynlig egentlig elvenavn. Hænger maaske sammen med sil, en fiskeart, ogsaa brugt om flskeyngel. Efter 3 personlister var udsæden i l900: Ve hl. byg, 0.50 hl. havre til grønfoder og l5 hl. poteter. O.20 ar brugt til kaalrabi; 1 ar have. Husdyrhold: 1 hest, 1l kjør, 1 okse, 1 ungfæ, l kalv, 2O faar og 9 høns. Der var 2 arbeidskjærrer paa gaarden. Røitvik. Navnet er sandsynlig oprindelig Reitavik, af reitr, afgrændset flade, rude, dyrket jordflæk. Gaards-nr. 28, af skyld 3.31 mark; der er 2 brugere. Udsæd i l900: 2 hl. byg, 0.50 hl. havre og 8 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 7 kjør, I ungfæ, 5 faar og 12 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Selnes, gaards-nr. 29, bruge-nr. 2, af skyld 3.01 mark. 1ste led i navnet er sandsynlig trænavnet seUa. Selnes, gaards-nr. 29, bruge-nr. 3, af skyld 4.25 mark. Selnes, gaards-nr. 29, bruge-nr. 4, af skyld 3.76 mark. Haugland, gammelt navn Haugland, af haugr, haug, forhøining Gaarden ligger paa en aflang høide ved stranden. Gaards-nr. 30, bruge-nr. 4, af skyld 4.03 mark, har 2 husmandspladse. Brugernes udsæd i l900 var 6 hl. poteter. Husdyrhold: 8 kjør, 4 faar og 1O høns. Haugland, gaards-nr. 3O, brugs-nr. 5, af skyld 3.28 mark, har 3 husmandspladse. Deres udsæd tilsammen var i 1900: O.75 hl. byg, O.50 hl. blandkorn, O.5O hl. havre til grønfoder og 5.50 hl. poteter. 5 ar brugt til turnips og 0.5 ar til kaalrabi. Husdyr- hold: l hest, 15 kjør, 2 ungfæ, l kalv, 10 faar og 8 høns. Der var 2 arbeidskjærrer paa gaarden. Aas. Gaarden har navn af en bag gaarden liggende aas, som nu igjen efter gaarden har faaet navnet Aasaasen. Gaarde- nr. 31 er 2 dele: bruge-nr. l, af skyld 5 mark, med 3 husmands- pladse samt en anden brugsdel, Stelen, og bruge-nr. 2, af skyld 5.03 mark, med 1 husmandsplads. Tilsammen havde gaards-nr. 31, Aas, efter 7 personlister en udsæd i 190O af: 4 hl. byg, 0.50 hl. bland- korn, 0.5O hl. havre, l.25 hl. havre til grønfoder, 32 hl. poteter og